Samuele Seslenen Tanrı

1.Samuel 3:1-18

Tanrı'nın Samuel'e Seslenişi

1 Genç Samuel Eli'nin yönetimi altında RAB'be hizmet ediyordu. O günlerde RAB'bin sözü seyrek geliyordu; görümler de azalmıştı.

2 Bir gece Eli yatağında uyuyordu. Gözleri öyle zayıflamıştı ki, güçlükle görebiliyordu.

3 Samuel ise RAB'bin Tapınağı'nda, Tanrı'nın Sandığı'nın bulunduğu yerde uyuyordu. Tanrı'nın kandili daha sönmemişti.

4 RAB Samuel'e seslendi. Samuel, "Buradayım" diye karşılık verdi.

5 Ardından Eli'ye koşup, "Beni çağırdın, işte buradayım" dedi. Ama Eli, "Ben çağırmadım, dön yat" diye karşılık verdi. Samuel de dönüp yattı.

6 RAB yine, "Samuel!" diye seslendi. Samuel kalkıp Eli'ye gitti ve, "ışte, buradayım, beni çağırdın" dedi. Eli, "Çağırmadım, oğlum" diye karşılık verdi, "Dön yat."

7 Samuel RAB'bi daha tanımıyordu; RAB'bin sözü henüz ona açıklanmamıştı.

8 RAB yine üçüncü kez Samuel'e seslendi. Samuel kalkıp Eli'ye gitti. "ışte buradayım, beni çağırdın" dedi. O zaman Eli genç Samuel'e RAB'bin seslendiğini anladı.

9 Bunun üzerine Samuel'e, "Git yat" dedi, "Sana yine seslenirse, 'Konuş, ya RAB, kulun dinliyor' dersin." Samuel gidip yerine yattı.

10 RAB gelip orada durdu ve önceki gibi, "Samuel, Samuel!" diye seslendi. Samuel, "Konuş, kulun dinliyor" diye yanıtladı.

11 RAB Samuel'e şöyle dedi: "Ben ısrail'de her işiteni şaşkına çevirecek bir şey yapmak üzereyim.

12 O gün Eli'nin ailesine karşı söylediğim her şeyi baştan sona dek yerine getireceğim.

13 Çünkü farkında olduğu günahtan ötürü ailesini sonsuza dek yargılayacağımı Eli'ye bildirdim. Oğulları başlarına lanet getirdiler. Eli de onlara engel olmadı.

14 Bu nedenle, 'Eli'nin ailesinin günahı hiçbir zaman kurban ya da sunuyla bile bağışlanmayacaktır' diyerek Eli'nin ailesi hakkında ant içtim."

15 Samuel sabaha kadar yattı, sonra RAB'bin Tapınağı'nın kapılarını açtı. Gördüğü görümü Eli'ye söylemekten çekiniyordu.

16 Ama Eli ona, "Oğlum Samuel!" diye seslendi. Samuel, "ışte buradayım" diye yanıtladı.

17 Eli, "RAB sana neler söyledi?" diye sordu, "Lütfen benden gizleme. Sana söylediklerinden birini bile benden gizlersen, Tanrı sana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın."

18 Bunun üzerine Samuel hiçbir şey gizlemeden ona her şeyi anlattı. Eli de, "O RAB'dir, gözünde iyi olanı yapsın" dedi.

Samuel’e Seslenen Tanrı

Kâhinler olmasına rağmen, Rab’bin sözünün seyrek geldiği dönemden sonra, Samuel’e Tanrı’nın sözünün iletilmesiyle yeni bir süreç başlar. 2. ayetteki Eli’nin ‘zayıflayan gözleri’ onun ruhsal durumunu, 3. ayetteki ‘sönmemiş kandil’ ise, bu karanlık dönemde Tanrı sözünün Samuel aracılığıyla ışık vermeye devam edeceğini belirtmektedir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

4-8. ayetler: Tanrı çağırmaktan vazgeçmez. Samuel uyurken duyduğu Tanrı’nın se-sini tanımadığından Eli’yi sesin sahibi sandı. Ama Tanrı onu azarlamadan sesini du-yuruncaya kadar tekrar tekrar çağırdı. Bugünlerde ‘Sessiz zaman’ uygulamalarımızı yerine getirmediğimiz için zorluk çekiyor muyuz? Sessiz zaman uygulamasından vazgeçmeyerek, bizi tekrar tekrar çağıran merhametli Tanrı’dan yardım isteyelim.

11-14. ayetler: Tanrı, günahı kesinlikle yargılayandır. Uzun zamandır devam eden ve bağışlanmayacağını düşündüğüm günahımı anımsayarak korkuyor muyum? Hiçbir şeye aldırmadan sürekli taviz vererek bu günahta ısrar ediyor muyum? Tanrı bu konuda son kararını vermeden önce tövbe edelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: ‘RAB’bin sözü seyrek geliyordu; görümler de azalmıştı’ ifadesi, ahlâksızlığın had safhada olduğu bu dönemde ısrail’in üzerine gelecek olan yargıyı (Amos 8:12) ifade eder. Kendimde ve topluluğumda böyle bir hastalık görülüyor mu?

7-9. ayetler: Eli, Tanrı’yı henüz kişisel olarak tanımayan Samuel’e, O’nu tanıması için yardım etti. Tanrı’yla kişisel ilişki kurmak için yardımıma ihtiyacı olan bir kardeşim var mı?

15-18. ayetler: Sözü dinlemesi gereken kim olursa olsun, sözün içeriği dinleyecek kişinin yüreğine acı gelse bile olduğu gibi iletmek gerekir. Eli’den oldukça küçük olan Samuel için Tanrı’nın sözünü iletmek kolay olmadı (15. ayet), hatta kendisine gelen sözü detaylarıyla açıkladı. Tanrı’nın sözü, ilettiğimiz insanların kulağına her zaman hoş gelmeyecek ve yüreğine huzur getirmeyecektir.

18. ayet: Eli, mesajın kendisinin yargılanmasıyla ilgili olduğunu hemen sezdi ve olduğu gibi dinlemek istedi. Tanrı’nın isteğini anladığı zaman bunu alçakgönüllülükle kabul etti. Bir kardeş aracılığıyla Rab beni azarladığında nasıl tepki gösteriyorum? Rab’bin yargısını alçakgönüllülükle kabul eden bir önder miyim? Beni uyaran kardeşleri itaatsizlikle mi suçluyorum?

Dua: Rab, sözünde uyanık olmam için, beni azarladığında seni dinleyerek tövbe edeceğim.

 
Mujde.org