Yargı ve Umut

1.Samuel 2:27-36

Elioğulları'na Karşı Peygamberlik Sözü

27 O sıralarda bir Tanrı adamı Eli'ye gelip şöyle dedi: "RAB diyor ki, 'Atan ve soyu Mısır'da firavunun halkına kölelik ederken kendimi onlara açıkça göstermedim mi?

28 Sunağıma çıkması, buhur yakıp önümde efod giymesi için bütün ısrail oymakları arasından yalnız atanı kendime kâhin seçtim. Üstelik ısrailliler için bütün yakılan sunuları da atanın soyuna verdim.

29 Öyleyse neden konutum için buyurduğum kurbanı ve sunuyu küçümsüyorsunuz? Halkım ısrail'in sunduğu bütün sunuların en iyi kısımlarıyla kendinizi semirterek neden oğullarını benden daha çok sayıyorsun?'

30 "Bu nedenle ısrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: 'Gerçekten, ailen ve atanın soyu sonsuza dek bana hizmet edecekler demiştim.' Ama şimdi RAB şöyle buyuruyor: 'Bu benden uzak olsun! Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek.

31 Soyundan hiç kimsenin yaşlanacak kadar yaşamaması için senin ve atanın soyunun gücünü kıracağım günler yaklaşıyor.

32 ısrail'e yapılacak bütün iyiliğe karşın, sen konutumda sıkıntı göreceksin. Artık soyundan hiç kimse yaşlanacak kadar yaşamayacak.

33 Gözlerini körleştirmek ve sana sıkıntı vermek için sunağımdan bütün soyunu yok etmeyeceğim, yalnız birini esirgeyeceğim. Ama soyundan gelenlerin hepsi genç yaşta ölecekler.

34 ıki oğlun Hofni ile Pinehas'ın başına gelecek olay senin için bir belirti olacak: ıkisi de aynı gün ölecek.

35 ısteklerimi ve amaçlarımı yerine getirecek güvenilir bir kâhin çıkaracağım kendime. Onun soyunu sürdüreceğim; o da meshettiğim kişinin önünde sürekli hizmet edecek.

36 Ailenden sağ kalan herkes bir parça gümüş ve bir somun ekmek için gelip ona boyun eğecek ve, 'Ne olur, karın tokluğuna beni herhangi bir kâhinlik görevine ata!' diye yalvaracak.'"

Yargı ve Umut

‘Rab onları öldürmek istiyordu’ (25. ayet). Bu bölümde Tanrı’nın, yargısını detaylı bir şekilde Eli’nin ailesine açıkladığı görülmektedir. Eli’nin oğullarının yerine ‘Kendisi sağlam bir ev kuracak’ ve isteğini yerine getirecek bir peygamber seçecektir. Tanrı, Hanna’nın peygamberliğinde (2:1-10) söylediği, ‘tersine çevireceği düzeni’ ve yargısını sonuçlandırmaktadır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

27, 28. ayetler: Tanrı Eli’ye, ailesinin ait olduğu Levi oymağına ve Harun evine firavunun hükümdarlığı altında kölelik yaparlarken ve onları kâhin seçerek gösterdiği lütfu anımsatır. Layık olmadığımız halde kurtarılarak, Tanrı’nın kâhini ol­mak gibi görkemli bir görev aldığımızı unutmamalıyız. Bu lütfu unuttuğumuzda, gururumuzun filizlenmesiyle, yetkilerimizi yanlış kullanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırız.

30-34. ayetler: Rab vaadine sarılmayan ve hor görenleri, kutsal ve adil yargısıyla vaadinin dışında bırakacağını ilan eder. Eli’nin ailesiyle beraber olmasına rağmen, Rab onların itaatsizliklerini ve günahlarını asla görmezden gelemezdi. Tanrı günahlarımız nedeniyle bize öfkelenmeden hemen tövbe edelim.

35. ayet: Tanrı, kendisine güvenilir bir kâhin ve Kendi oturacağı sağlam bir ev yapacağını vaat etti. Bu söz, Samuel’in kâhinlik görevini devralacağı anlamına gelir. Ama bu vaat, ileride kral ve kâhin olacak Davut’u, sonsuza kadar Başkâhin olan İsa Mesih’i ve O’nun egemenliğini simgeleyen bir vaattir. ınsanın kendi suçlarıyla kapattığı Tanrı’ya giden yaşam yolunu, İsa Mesih aracılığıyla yeniden açan Tanrı’nın lütfu için O’na övgü sunalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

29. ayet: Eli ve ailesi, ‘ısrail’in sunduğu bütün sunuların en iyi kısımlarıyla kendilerini semirten, oğullarını Tanrı’yı sevdiğinden daha fazla sayan’ olarak nitelendirilmektedir. Günlük yaşamımızda da itaatten uzak tapınma, Tanrı’yı hor görmektir. Çocuklarımızın da Tanrı’ya ait olduğunu düşünmeden gösterdiğimiz duy­gusal sevgi, onları mahvolmaya götüren bencil bir sevgidir.

34. ayet: ıki oğlun ölümü bu yargının kaçınılmazlığını kesinleştiren belirtidir. Rab’bin sözü aracılığıyla böyle belirtileri defalarca gördüğümüz halde, dikkate alıp almadığımızı ciddi bir şekilde sorgulayalım. Tanrı bizi öfkeyle yargılamadan önce tövbe ederek O’nun lütfunu arayalım.

Dua: Tanrım, hiçbir şeyi senden daha çok sevmemem için, uyanık kalmama yardım et!

 
Mujde.org