Eli'nin Oğullarının Yaptıkları Kötülükler

1.Samuel 2:12-26

Eli oğullarının Yaptığı Kötülükler

12-13 Eli'nin oğulları değersiz kişilerdi. RAB'bi ve kâhinlerin halkla ilgili kurallarını önemsemiyorlardı. Biri sunduğu kurbanın etini haşlarken, kâhinin hizmetkârı elinde üç dişli bir çatalla gelir,

14 çatalı kap, tencere, tava ya da kazana daldırırdı. Çatalla çıkarılan her şey kâhin için ayırılırdı. şilo'ya gelen ısrailliler'in hepsine böyle davranırlardı.

15 Üstelik kurbanın yağları yakılmadan önce, kâhinin hizmetkârı gelip kurban sunan adama, "Kâhine kızartmalık et ver. Senden haşlanmış et değil, çiğ et alacak" derdi.

16 Kurban sunan, "Önce hayvanın yağları yakılmalı, sonra dilediğin kadar al" diyecek olsa, hizmetkâr, "Hayır, şimdi vereceksin, yoksa zorla alırım" diye karşılık verirdi.

17 Gençlerin RAB'be karşı işledikleri günah çok büyüktü; çünkü RAB'be sunulan sunuları küçümsüyorlardı.

18 Bu arada genç Samuel, keten efod giymiş, RAB'bin önünde hizmet ediyordu.

19 Yıllık kurbanı sunmak için annesi her yıl kocasıyla birlikte oraya gider, diktiği cüppeyi oğluna getirirdi.

20 Kâhin Eli de, Elkana ile karısına iyi dilekte bulunarak, "Dilediği ve RAB'be adadığı çocuğun yerine RAB sana bu kadından başka çocuklar versin" derdi. Bundan sonra evlerine dönerlerdi.

21 RAB'bin lütfuna eren Hanna gebe kalıp üç oğul, iki kız daha doğurdu. Küçük Samuel ise RAB'bin hizmetinde büyüdü.

22 Eli artık çok yaşlanmıştı. Oğullarının ısrailliler'e bütün yaptıklarını, Buluşma Çadırı'nın girişinde görevli kadınlarla düşüp kalktıklarını duymuştu.

23 Onlara, "Neden böyle şeyler yapıyorsunuz?" dedi, "Yaptığınız kötülükleri herkesten işitiyorum.

24 Olmaz bu, oğullarım! RAB'bin halkı arasında yayıldığını duyduğum haber iyi değil.

25 ınsan insana karşı günah işlerse, Tanrı onun için aracılık yapar. Ama RAB'be karşı günah işleyeni kim savunacak?" Ne var ki, onlar babalarının sözünü dinlemediler. Çünkü RAB onları öldürmek istiyordu.

26 Bu arada giderek büyüyen genç Samuel RAB'bin de halkın da beğenisini kazanmaktaydı.

Eli'nin Oğullarının Yaptıkları Kötülükler

Bugünkü ayetlerde, Rab'bi tanımadıkları için insanlar tarafından reddedilen Eli'nin oğullarıyla, Tanrı ve insanlar tarafından sevilip lütuf gören Samuel kıyaslanmaktadır. Bu şekilde Tanrı, Eli'nin ailesini reddederek Samuel'i seçmesindeki nedeni göstermiş olmaktadır.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

21. ayet: Tanrı lütuf gösterendir. Bu öykü bize, Hanna'nın rahmini kapayanın Tanrı olduğunu ve bunun ahlâksızlığın çok yoğun olduğu bir dönemde yaşayan Hanna'nın imanını sınamak istemesinden kaynaklandığını gösteriyor. Tanrı bugün bize de bol bereket hazırlayıp, imanımızı sınamak için ‘kısır' ve ‘çöl' ortamlarda bırakıyor.

25. ayet: Rab, Kendisine karşı günah işleyenleri yargılayandır. Tanrı, Kendisini hor görüp, O'nun temsilcisi oldukları halde tutkularının ve açgözlülüklerinin esiri olanları mutlaka yargılar.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

12-17. ayetler: Samuel Rab'bin önünde hizmet ediyor, Eli'nin oğulları ise RAB'bi önemsemeyen değersiz kişiler olarak yaşıyorlardı. Bunlar, hizmetkârlarına halkın Tanrı'ya sunduğu kurbanların etlerini çalmalarını buyuracak kadar ileri gitmişlerdi. Tanrı'yı doğru tanımazsak, bizler de yetkimizi yanlış kullanıp başkalarına zarar verebilir, kendi yararlarımız için çalışan kötü insanlar olabiliriz. Çocuklarımı Rab'bi tanımaları için nasıl teşvik etmeliyim? Çocuklarımız ne kadar akıllı ve yetenekli olurlarsa olsunlar, Tanrı'yı tanımadıkları sürece O'nun gözünde iyi bir konuma sahip olmayacaklardır.

18-21. ayetler: Hanna oğlunu Tanrı'ya hizmet etmesi için Kâhin Eli'nin gözetimine bıraktıktan sonra da onunla ilgilenmeye devam etti. ‘Keten efod giymiş, RAB'bin önünde hizmet ediyordu' sözü, Samuel'in bir süre hizmet ettikten sonra kâhinlik görevini devralacağını açıklamaktadır. Kilisemizde her kardeşin Kral'ın kâhini (1Pe.2:9) olduğunun bilinciyle, birbirimizle sürekli ilgilenerek ruhsal ilişkimizi sür- dürelim.

22-25. ayetler: Eli'nin yaşlandığını, oğullarının ise gittikçe kötüleşerek, geri dönüşü olmayan bir yola girdikleri görülmektedir. Bu duruma düşmemeleri için çocuklarımıza ve kardeşlerimize öğüt verelim.

Dua: Tanrım, seni iyi tanıyıp, senden korkan çocuklar olarak yetişmemize yardımcı ol.

 
Mujde.org