Hannanın Duası

1.Samuel 2:1-11

Hanna'nın Duası

1 Hanna şöyle dua etti:

"Yüreğim RAB'de bulduğum sevinçle coşuyor;

Gücümü yükselten RAB'dir.

Düşmanlarımın karşısında övünüyor,

Kurtarışınla seviniyorum!

2 Kutsallıkta RAB'bin benzeri yok,

Evet, senin gibisi yok, ya RAB!

Tanrımız gibi dayanak yok.

3 Artık büyük konuşmayın,

Ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın.

Çünkü RAB her şeyi bilen Tanrı'dır;

O'dur davranışları tartan.

4 Güçlülerin yayları kırılır;

Güçsüzlerse güçle donatılır.

5 Toklar yiyecek uğruna gündelikçi olur,

Açlar doyurulur.

Kısır kadın yedi çocuk doğururken,

Çok çocuklu kadın kimsesiz kalır.

6 RAB öldürür de diriltir de,

Ölüler diyarına indirir ve çıkarır.

7 O kimini yoksul, kimini varsıl kılar;

Kimini alçaltır, kimini yükseltir.

8 Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

Soylularla oturtsun

Ve kendilerine yücelik tahtını miras olarak bağışlasın diye.

Çünkü yeryüzünün temelleri RAB'bindir,

O dünyayı onların üzerine kurmuştur.

9 RAB sadık kullarının adımlarını korur,

Ama kötüler karanlıkta susturulur.

Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan.

10 RAB'be karşı gelenler paramparça olacak,

RAB onlara karşı gökleri gürletecek,

Bütün dünyayı yargılayacak,

Kralını güçle donatacak,

Meshettiği Kişi'nin gücünü yükseltecek."

11 Sonra Elkana Rama'ya, evine döndü. Küçük Samuel ise Kâhin Eli'nin gözetiminde RAB'be hizmet etmeye başladı.

Hanna’nın Duası

Hanna, kendisine bir oğul armağan eden Tanrı’nın yaratma gücünü överek, ısrail’e sonuna kadar hükmedecek olan Rab’bi yüceltir. Bu bölüm Hanna’nın Tanrı’ya sunduğu kişisel övgüden çok, O’nun vahyini ve kurtarışını yansıtır. 2.Samuel 22. bölüm, Davut’un ilahisiyle birlikte Samuel kitabının tüm içeriğini kapsar.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Rab, kurtarışı aracılığıyla sevinç verendir. Burada geçen ‘güç’ kelimesi, durum ya da mevkii kasteder. Hanna’yı bu güçle yücelten Tanrı, meshettiği Kral’ı da aynı güçle yükseltti (10. ayet). Hanna’nın sevinci kendisine verilen oğuldan değil, RAB’den kaynaklanmaktadır. Bugün tüm sevincimizin kaynağı olan ve günlük hayatımız aracılığıyla işleyen Tanrı’nın elinin sağlayışı düşünelim.

2, 3. ayetler: Tanrı tektir, kutsaldır ve kendi halkına sadık olandır. O, her şeyi bilen ve davranışlarımızı tartıp yargılayandır. Bu nedenle, kibir ve gururla asla O’nun huzurunda durulamaz. Kendini dünyanın merkezi olarak görüp yücelten kibirli tutumdan uzak duralım.

4-8. ayetler: Rab, dünyasal düzeni tersine çevirendir. Ters çevirmenin içeriği, yalnızca sosyal mevkiler ya da maddiyatla sınırlı olmadığından, siyasal bir devrimden çok farklıdır. Tanrı’nın Efendi olduğunu unutup, güçsüzleri dışlayıp hor görerek kötü davranan Eli’nin ailesi gibi, kibirli ve gururluların kurdukları düzeni tersine çevirendir.

6. ayet: Tanrı, yaşamın hükümdarıdır. Yalnız O öldürür, diriltir ve iyileştirir. Ama bazen de zarar görmemize izin verir. Tanrı’nın isteğine göre yaşamazsak, verdiği yaşamı kendimize ait sanıp kullanma hatasına düşeriz. Yaşamımızın sadece mideye ve zevklere bağlı olduğunu düşünürsek, Tanrı’ya değil, paraya bağlanma yanılgısına düşebiliriz.

7, 8. ayetler: Yeryüzünün temelini eliyle atan Tanrı, O’na güvenen güçsüzlerin umut kaynağıdır. Rab, Hanna’nın övgü ezgisinde söylediği gibi, ahlâksızlığın ayyuka çıktığı Eli’in kâhinliği döneminde, ‘görkemli tahtına’ Samuel’i oturtacaktır.

9. 10. ayetler: Rab, Kralı’nı seçip kötüleri yargılayandır. ‘Meshettiği kral’, Davut’a ilişkin bir peygamberliktir, ama gerçek ve tek Kral olan İsa Mesih’in simgesidir.

Dua: Rab, kim olduğunu doğru bir şekilde öğrenip sıkıntı içindeyken de seni övmeme yardım et!

 
Mujde.org