Hannayı Düşünen Tanrı

1.Samuel 1:19-28

19 Ertesi sabah erkenden kalkıp RAB'be tapındılar. Ondan sonra Rama'daki evlerine döndüler. Elkana karısı Hanna'yla birleşti ve RAB Hanna'yı anımsadı.

20 Zamanı gelince Hanna gebe kaldı ve bir oğul doğurdu. "Onu RAB'den diledim" diyerek adını Samuel koydu.

Hanna Samuel'i Tanrı'ya Adıyor

21 Elkana RAB'be yıllık kurbanını ve adağını sunmak üzere ev halkıyla birlikte şilo'ya gitti.

22 Ama Hanna gitmedi. Kocasına, "Çocuk sütten kesildikten sonra onu RAB'bin hizmetinde bulunmak üzere götüreceğim. Yaşamı boyunca orada kalacak" dedi.

23 Kocası Elkana, "Nasıl istersen öyle yap" diye karşılık verdi, "Çocuk sütten kesilinceye dek burada kal. RAB sözünü yerine getirsin." Böylece Hanna oğlu sütten kesilinceye dek evde kalıp onu emzirdi.

24 Küçük çocuk sütten kesildikten sonra Hanna onu üç yaşında bir boğa, bir efa un ve bir tulum şarapla birlikte RAB'bin şilo'daki tapınağına götürdü.

25 Boğayı kestikten sonra çocuğu Eli'ye getirdiler.

26 Hanna, "Ey efendim, yaşamın hakkı için derim ki, burada yanında durup RAB'be yakaran kadınım ben" dedi,

27 "Bu çocuk için yakarmıştım; RAB dileğimi yerine getirdi.

28 Ben de onu RAB'be adıyorum. Yaşamı boyunca RAB'be adanmış kalacaktır." Sonra çocuk orada RAB'be tapındı.

Hanna’yı Düşünen Tanrı

Tanrı, Kendisine güvenen Hanna’yı anımsayıp ona bir oğul verir. Hanna ise, Rab’be verdiği sözü sadakatle yerine getirir. Samuel kitabının yazarı bu bölümde, Tanrı’ya güvenip verdiği sözü yerine getiren bir kadın ve Tanrı’nın bu kadına sağladığı geleceğin öyküsü aracılığıyla ısrail’in tarihindeki başarıların ve başarısızlıkların nedenine dikkat çeker.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

19, 20. ayetler: Rab, Kendisine güvenen halkını anımsayandır. Umutsuzluğa kapıldığımızda bile Tanrı’ya güvenmeliyiz. O, yalnızca kendisine yakardığımızda bizi asla bırakmaz ve hor görmez.

26-28. ayetler: Tanrı sadık bir kadının duasını yanıtlayandır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

19, 20. ayetler: Her şey için uygun bir zaman vardır. Bize göre acil olarak gerçekleşmesi gereken bir iş, Tanrı’nın uygun gördüğü zaman gelmeden gerçekleşmeyecektir. Belirlenen zaman gelinceye dek O’na güvenerek sabırla beklemeliyiz; işte ‘iman’ budur. Bu bekleyiş, her şeyin durdurulduğu anlamına gelmez. Tanrı’nın yeniden planlama sürecinin başlangıcıdır. Bu bekleme süreci, çalışanın sadece ‘Tanrı’ olduğunu algılayabilmemiz içindir. Hanna’nın oğluna, ‘Tanrı duyar’ anlamına gelen ‘Samuel’ ismini koyması, bu çocuğu Tanrı’nın armağanı olarak kabul ettiğini anlamına gelir.

21, 22. ayetler: Hanna verdiği sözü sadakatle yerine getirir. Ayrıca bu kararı tek başına değil, kocasının da onayını alarak uygular. Ailemle ilgili kararları Tanrı’nın isteğine itaat ederek eşime danışarak mı uyguluyorum?

23. ayet: Samuel çok uzun zamandır beklenen bir çocuk olduğu halde, El-kana karısının Rab’be verdiği söze saygı duyarak olgun bir tavır sergilemektedir. Bizler de eşimizle, çocuklarımızla ve kilisedeki ailemizle yaşamımızı paylaşırken, Rab’bin sözüne uygun davranışlar sergilemek için birbirimizi teşvik edelim.

Dua: Rab, sana söz verdiğim ......................... i sadakatle yerine getireceğim.

 
Mujde.org