Geleceği Olmayan Kısır Bir Kadın

1.Samuel 1:1-18

Samuel'in Doğumu

1 Efrayim dağlık bölgesindeki Ramatayim Kasabası'nda yaşayan, Efrayim oymağının Suf boyundan Yeroham oğlu Elihu oğlu Tohu oğlu Suf oğlu Elkana adında bir adam vardı.

2 Elkana'nın Hanna ve Peninna adında iki karısı vardı. Peninna'nın çocukları olduğu halde, Hanna'nın çocuğu olmuyordu.

3 Elkana Her şeye Egemen RAB'be tapınıp kurban sunmak üzere her yıl kendi kentinden şilo'ya giderdi. Eli'nin RAB'bin kâhinleri olan Hofni ve Pinehas adındaki iki oğlu da oradaydı.

4 Elkana kurban sunduğu gün karısı Peninna'ya ve oğullarıyla kızlarına etten birer pay verirken,

5 Hanna'ya iki pay verirdi. Çünkü RAB Hanna'nın rahmini kapamasına karşın, Elkana onu severdi.

6 Ama RAB Hanna'nın rahmini kapadığından, kuması Peninna Hanna'yı öfkelendirmek için ona sürekli sataşırdı.

7 Bu yıllarca böyle sürdü. Hanna RAB'bin Tapınağı'na her gittiğinde kuması ona sataşırdı. Böylece Hanna ağlar, yemek yemezdi.

8 Kocası Elkana, "Hanna, neden ağlıyorsun, neden yemek yemiyorsun?" derdi, "Neden bu kadar üzgünsün? Ben senin için on oğuldan daha iyi değil miyim?"

9 Bir gün onlar şilo'da yiyip içtikten sonra, Hanna kalktı. Kâhin Eli RAB'bin Tapınağı'nın kapı sövesi yanındaki sandalyede oturuyordu.

10 Hanna, gönlü buruk, acı acı ağlayarak RAB'be yakardı

11 ve şu adağı adadı: "Ey Her şeye Egemen RAB, cariyenin kaygısına gerçekten bakıp beni anımsar, cariyeni unutmayıp bana bir erkek çocuk verirsen, yaşamı boyunca onu sana adayacağım. Onun başına hiç ustura değmeyecek."

12 Hanna RAB'be yakarışını sürdürürken, Eli onun dudaklarını gözetliyordu.

13 Hanna içinden yakarıyor, yalnız dudakları kımıldıyor, sesi duyulmuyordu. Bu yüzden Eli, Hanna'yı sarhoş sanarak,

14 "Sarhoşluğunu ne zamana dek sürdüreceksin? Artık şarabı bırak" dedi.

15 Hanna, "Ah, öyle değil efendim!" diye yanıtladı, "Ben yüreği acılarla dolu bir kadınım. Ne şarap içtim, ne de başka bir içki. Sadece yüreğimi RAB'be döküyordum.

16 Cariyeni kötü bir kadın sanma. Yakarışımı şimdiye dek sürdürmemin nedeni çok kaygılı, üzüntülü olmamdır."

17 Eli, "Öyleyse esenlikle git" dedi, "ısrail'in Tanrısı dileğini yerine getirsin."

18 Hanna, "Senin gözünde lütuf bulayım" deyip yoluna gitti. Sonra yemek yedi. Artık üzgün değildi.

Geleceği Olmayan Kısır Bir Kadın

Hanna’nın kısırlığı, ısrail halkının Tanrı’dan ayrılarak dinsel ve ahlâksal kargaşalar içinde, umutsuz bir şekilde geçen hakimler dönemi sonunda Kenan ülkesinde küçük bir topluluk durumuna düşüşünü simgeliyor.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-6. ayetler: Tanrı, tarihi sürecin ve yaşamın Egemeni’dir. ıtaat etmeyen ısrail’i sıkıntı içinde bırakan Tanrı, Hanna’nın rahmini de kapatır. Davut’un görkemli krallık tarihi böylesine sıkıntılar ve yoksulluklarla başlamıştır. Ama bu ‘kısırlık’ Tanrı’nın gücünü aşan bir durum değil, aksine yaşanacak olan bu yeni süreçte Rab’bin gücünü gösterecek tarihi bir sahne olarak kullanılacaktı.

9-16. ayetler: Çözümü olmayan sıkıntı ve üzüntülerimizi O’na açabiliriz. Hanna gibi yemeden içmeden kesilecek kadar sıkıldım mı ? ıçinden çıkamadığımız bütün zorlukları olduğu gibi Rab’be götürelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

4-8. ayetler: Bu ayette, rahmi kapalı olan Hanna’yı inciten Peninna’yla, Hanna’yı teselli eden Elkana karşılaştırılmaktadır. Bu dünya, ilk bakışta adil gibi görünse de, aslında yalnız güçlü olanlara yaşama şansı tanıyan ve insanlığa böyle olması gerektiğini öğreten ikiyüzlü, acımasız bir yerdir. Güçsüzleri hor gören, onları kullanarak kendi midesini doldurmaya çalışan bu dünyanın düzeninden kendimizi korumalıyız. Bugünlerde teselliye ihtiyacı olan bir kardeşim var mı?

11-16. ayetler: Hanna, rahmini kapayanın ve yaşama hükmedenin Tanrı olduğunu kabul eder. Kendisine yardım ederek bu durumdan kurtaracak başka kimse olmadığını düşünerek O’na dua eder. Duası öylesine içtendir ki, Eli peygamber onun sarhoş olduğunu düşünür. Sorunlarımızın kaynağı içinde bulunduğumuz durum değil, her duruma egemen olan Tanrı’yı unutan imansız yüreğimizdir.

17, 18. ayetler: Hanna, Eli’nin yanıtıyla Tanrı’nın duasını kabul etmiş olduğunu anladı ve O’na duyduğu güvenle sıkıntılı ve kederli yüreği rahatladı. Bu davranış Tanrı’ya tam anlamıyla teslim olan kişinin olgunluğudur. Dua ederken ben de bu tutumu mu takınıyorum?

Dua: Her şeye Egemen Rab, sana güvenerek üzüntülerimden kurtulacağım.

 
Mujde.org