Son Uyarı

2.Korintliler 13:1-13

Son uyarılar ve selamlar

1 Bu, yanınıza üçüncü gelişim olacak. Her sav, iki ya da üç tanığın tanıklığıyla doğrulanmalıdır.

2 Daha önce, aranızda ikinci kez bulunduğumda, geçmişte günah işlemiş olanlarla onların dışında kalanların hepsine söylemiştim, şimdi sizden uzaktayken de yineliyorum: tekrar yanınıza gelirsem, hiç kimseyi esirgemeyeceğim!

3 Mesih'in benim aracılığımla konuştuğuna dair kanıt istiyorsunuz. Mesih size karşı güçsüz değildir; O'nun gücü sizde etkindir.

4 Güçsüzlük içinde çarmıha gerildiği halde, şimdi Tanrı'nın gücüyle yaşıyor. Biz de O'nda güçsüz olduğumuz halde, Tanrı'nın gücü sayesinde O'nunla birlikte sizin yararınıza yaşayacağız.

5 ıman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendi kendinizi sınayın, kendinizi yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Aksi halde sınavdan başarısız çıkardınız.

6 Umarım bizim başarısızlığa uğramadığımızı anlayacaksınız.

7 Kötü bir şey yapmamanız için Tanrı'ya dua ediyoruz. Dileğimiz, bizim sınavı geçmiş görünmemiz değil, biz sınavda başarısız görünsek bile sizin iyi olanıyapmanızdır.

8 Çünkü gerçeğe karşı değil, ancak gerçeğin uğruna bir şey yapabiliriz.

9 Ne zaman biz güçsüz ve siz güçlü olursanız, seviniyoruz. Yetkin olmanız için de dua ediyoruz.

10 Rab'bin yıkmak için değil, geliştirmek için bana verdiği yetkiyi yanınıza geldiğim zaman sert biçimde kullanmak zorunda kalmayayım diye, bunları aranızda değilken yazıyorum.

11 Son olarak hoşça kalın, kardeşlerim. Yetkin olun, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır.

12 Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın.

13 Bütün kutsallar size selam ederler.

14 Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.

Son Uyarı

Pavlus Korint kilisesini ziyaret edeceğini bildirirken, kilisenin iyiliği için, günahı hiç esirgemeden cezalandıracağını açıklıyor.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

3, 4. ayetler: Mesih güçlüdür. Çarmıhta ölüp dirilmesiyle güçsüzlüğü ve güçlülüğü aynı zamanda gösterdi. Bu yüzden biz de Mesih’te aynı zamanda güçsüz ve güçlü olabiliriz. Pavlus kendisinin elçiliğinden şüphe duyan Korintliler’e, kendi güçsüzlüğünden dolayı Mesih’in kendisinde güçlü olabildiğini savunuyor. Ben de Müjde’nin bu sırrını anlayıp güçsüzlüğümde, Mesih’teki güçlülüğümü öne çıkararak herkese gösterebilirim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Pavlus, defalarca uyardığı halde hiç tövbe etmeyenleri bağışlamayacağını söylüyordu. Topluluğun iyiliği için, Rab’bin önünde cezalandırılmakta yarar vardır.

5, 6. ayetler: Pavlus, Korintliler’e gerçek bir imana sahip olup olmadıklarını sınamalarını önermektedir. Kendi imanımı sınamadan önderleri suçladığım oldu mu? Kardeşlerin hatalarını kollarken, kendi hatalarımı görmezden geliyor muyum?

7-10. ayetler: Pavlus, kendi kurtuluşunda başarısız olacak olsa bile, Korintliler’in iyi olanı yapmalarını diliyor, kendisi güçsüz kalsa bile onların güçlü olmalarıyla seviniyordu. Gerçek bir çoban, koyunları kendisinden önce düşünür. Ben de böyle biri miyim? Acı çeksem bile, koyunlarıma yarar sağlayacak her şeyi sevinçle karşılar mıyım?

11, 12. ayetler: Pavlus, mektubu bitirirken son olarak Korintliler’i uyararak, düşüncelerinde birlik olmalarını ve esenlik içinde yaşamalarını buyurmaktadır. Esenlik kaynağı olan Tanrı onlarla olacaktır. Bizim için de aynı şey geçerlidir. Kilisemdeki kardeşlerle birbirimizi teşvik ederek birlik içinde Rab’be hizmet ediyor muyum? Esenlik için ne yapmam gerekir?

Dua: Rabbim, kilisemde (topluluğum) sevgi dolu ilişkiler olmasını sağla.

 
Mujde.org