Üçüncü Ziyaret ıçin Yapılan Plan

2.Korintliler 12:14-21

Pavlus'un kaygısı

14 ışte, üçüncü kez yanınıza gelmeye hazırım ve size yük olmayacağım. Çünkü sizde olanı değil, sizi istiyorum. Çocukların anne-babaları için değil, anne-babaların çocukları için para biriktirmesi gerekir.

15 Ben de canlarınız uğruna malımı da kendimi de büyük sevinçle harcayacağım. Sizi daha çok seversem, daha az mı sevileceğim?

16 Öyle olsun, ben size yük olmadım. Ama kurnaz biri olarak sizi hileyle elde etmişim!

17 Acaba size gönderdiğim adamlardan biri aracılığıyla sizi sömürdüm mü?

18 Titus'u size gelmeye isteklendirdim ve öbür kardeşi de onunla birlikte gönderdim. Titus sizi sömürmedi, değil mi? Aynı ruhla davranıp aynı yolu izlemedik mi?

19 Bunca zamandır kendimizi sizin önünüzde savunduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Biz Tanrı'nın önünde, Mesih'e ait kişiler olarak konuşuyoruz. Sevgili kardeşler, yaptığımız her şey sizin gelişmeniz içindir.

20 Çünkü geldiğim zaman sizi istediğim durumda bulamayacağımdan korkuyorum. Siz de beni istediğiniz durumda bulamayabilirsiniz. Çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, iftira, dedikodu, böbürlenme ve karışıklık olmasından korkuyorum.

21 Korkarım ki size tekrar geldiğimde Tanrım beni sizin önünüzde utandıracak, daha önce günah işlemiş olup da kapıldıkları pislik, cinsel ahlaksızlık ve sefahatten tövbe etmemiş olan birçokları için yas tutacağım.

Üçüncü Ziyaret ıçin Yapılan Plan

Bugünkü metinde, Pavlus’un Korintliler’e duyduğu sevgiyi ve üçüncü kez ziyaretlerine gitmeden önce, onlara yük olabileceği ihtimaliyle kaygılandığını görüyoruz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

14, 15. ayetler: Pavlus Korint’teki imanlılara büyük bir sevgi beslemektedir. O, anne babaların yavrularını sevdiği gibi, kendini feda ederek onları sevdi. Hatta onlar uğruna kendisini bile seve seve harcadığını söylediği görülmektedir. Kendimi harcayarak hizmet edebileceğim kişi kimdir?

16-18. ayetler: Pavlus’un düşmanları onun maaş almadan çalıştığını, topladığı bağışlarla geçindiğini söylüyorlardı. şu anda hangi konuda yanlış anlaşılma ve eleştiriyle karşı karşıyayım? Ben de böyle itiraflarda bulunuyor muyum?

17, 18. ayetler: Rab’bin işiyle ilgilenirken her şeyin çok açık ve belirgin olması gerekir. Ancak ayartılmadan ve sapmadan işe koyulabiliriz. Özellikle para konusunu çok daha açık bir şekilde çözüme kavuşturmak gerekir. Her şey şeffaf olmalı ve şüpheye sebebiyet verilmemelidir.

19. ayet: Pavlus savunduğu her şeyin topluluğun gelişmesi için olduğunu belirtiyordu. Bazen suskun kalmaktansa yanlış anlamaları etkin bir şekilde açıklamak topluluk için yararlı olabilir. Etkin bir şekilde açıklamam gereken bir konu var mı?

20, 21. ayetler: Pavlus üçüncü kez Korint’e gittiğinde imanlıları günah içinde bulmaktan korkuyordu. Çekişme, kavga, sefahat gibi, bir kilisede olmaması gereken günahların orada olduğunu biliyordu. Ait olduğum kilisede çekişme, kıskançlık, öfke, iftira, dedikodu ve böbürlenme gibi günahlar var mıdır? Bu gibi işlere katılıyor muyum? Bireysel günahlar sonuçta bütün topluluğu yıpratır.

Dua: Rabbim, günah işleyerek sevdiklerime zarar vermemem için bana yardım et!

 
Mujde.org