Pavlusun Görümleri ve Aldığı Vahiyler

2.Korintliler 12:1-13

1 Yararlı olmasa da övünmek gereklidir. şimdi görümlere ve Rab'bin verdiği esinlere geleyim.

2 Ondört yıl önce, alınıp üçüncü göğe götürülmüş bir Mesih inanlısı tanıyorum. Bu, bedensel olarak mı, yoksa bedenin dışında mı oldu, bilmiyorum, Tanrı bilir.

3>4 Evet, bu adamın cennete götürüldüğünü biliyorum. Yine bu, bedensel olarak mı, yoksa bedenden ayrı mı oldu, bilmiyorum, Tanrı bilir. Orada, dille anlatılamaz, insanın söylemesi yasak olan sözler işitti.

5 Böyle biriyle övüneceğim. Ama kendimle ilgili olarak, güçsüzlüklerimden başka bir şeyle övünmeyeceğim.

6 Övünmek istesem bile akılsız olmayacağım. Çünkü gerçeği söylemiş olacağım. Ama kimse beni, gördüğünden ya da işittiğinden daha üstün görmesin diye övünmekten çekiniyorum.

7 Aldığım esinlerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için bir şeytan meleği verildi, gururlanmayayım diye.

8 Bundan kurtulmak için Rab'be üç kez yalvardım.

9 Ama O bana dedi ki, «Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır.» ışte, Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim.

10 Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.

11 Akılsız biri gibi davrandım, ama beni buna siz zorladınız. Aslında sizin tarafınızdan tavsiye edilmeliydim! Çünkü her ne kadar bir hiç isem de, o sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı değilim.

12 Elçiliğimin kanıtları aranızda büyük bir sabırla, belirtiler, harikalar ve mucizelerle gösterildi.

13 Size yük olmayışımdan başka, diğer topluluklardan aşağı kaldığınız ne var ki? Yaptığım bu haksızlığı bağışlayın!

Pavlus’un Görümleri ve Aldığı Vahiyler

Sahte elçiler çeşitli görümler gördüklerini öne sürerek Korintliler’i aldatıyorlardı. Bu yüzden Pavlus da gördüğü görümlerden ve aldığı vahiylerden söz etmek zorunda kalmıştı.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

7, 9. ayetler: Rab, gururlanmaması için Pavlus’a bedende bir diken vermişti. Gerçekten de Pavlus’un aldığı vahiy büyüktü. Bu nedenle Tanrı bunu, onun gururlanabileceğini düşünerek vermişti. Tanrı’nın gücü güçsüzlükte tamamlanır. Bedenimdeki diken nedir? Bundan dolayı Rab’be alçakgönüllü bir biçimde hizmet ediyor muyum? Bedende diken olmasına izin veren Rab’be şükürler olsun!

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-4. ayetler: Pavlus görümlerinden söz etmek zorunda kalmıştı. “Rab’bin görüm ve vahyi” (1), “götürülmüş” (2, 3), “bilmiyorum, Tanrı bilir (2, 3)” gibi ifadeler, denemelerin hepsinin Rab tarafından olduğunu vurgulamaktadır. Pavlus’un kendisinden “üçüncü kişi (o)” olarak söz etmesine (2, 4) ve 14 yıl önceki ruhsal deneyimini ilk kez dile getirişine baktığımızda, başkalarına tanıklık etme konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiği hakkında değerli bilgilere sahip oluruz. Rab tabi ki bugün de özel bir konuda, özel bir deneyime izin verir. Ama bizim için önemli olan O’nun sözüdür. Kutsal Kitap’ın bizim için asıl görüm ve vahiy olduğunu unutmamalıyız. Pavlus’un gördüklerinden öte, Kutsal Kitap aracılığıyla biz de Rab’le görüşür ve O’nun varlığını yaşarız. Dolayısıyla, fazlasıyla gizemli bir deneyime sahip olmaya çalış­mamalıyız.

5, 6. ayetler: Pavlus kendi güçsüzlüklerinden başka bir şeyle övünmeyeceğini söyledi. Ben nelerle övünmek istiyorum?

8-10. ayetler: Ne kadar yalvardıysam da bir yanıt alamadığım zamanları hatırlıyorum. Mesih’in gücünün özellikle bundan dolayı bende olduğunu bilmeliyim. Tanrı bütün güçsüzlüğümü, fakirliğimi ve sıkıntılarımı kullanır. şu andaki lütfun yeterli olduğunu kavrayamadan, yalvarmaya devam ediyor muyum? Pavlus sabırla Rab’bin elçisi olduğunu kanıtladı. Benim de Pavlus gibi sabırlı olmam gerekiyor mu?

Dua: Rabbim, benim de güçsüzlüğümle övünmemi sağla.

 
Mujde.org