Akılsız Övgü

2.Korintliler 11:16-33

Övünmek gerekirse...

16 Yine söylüyorum, kimse beni akılsız sanmasın. Öyle sanıyorsanız, akılsız birini kabul eder gibi olsa da beni kabul edin ki, ben de biraz övüneyim!

17 Söylediklerimi, Rab'bin söyleyeceği gibi değil, akılsızmışım gibi, bu övüngen tavırla söylüyorum.

18 Mademki birçokları ne olduklarıyla övünüyorlar, ben de övüneceğim.

19 Sizler akıllı olduğunuz için akılsızlara seve seve katlanıyorsunuz!

20 Aslında sizi köle edenlere, sizi sömürenlere, sizden yararlananlara, büyüklük taslayanlara ya da sizi tokatlayanlara katlanıyorsunuz.

21 Utanarak kabul ediyorum ki, biz bunu yapacak güçte değildik!
Ama birinin övünmeye cesaret ettiği konuda - akılsız biri gibikonuşuyorum - ben de övünmeye cesaret ediyorum.

22 Bunlar ıbrani midirler? Ben de ıbraniyim. ısrailli midirler? Ben de ısrailliyim. ıbrahim'in soyundan mıdırlar? Ben de onun soyundanım.

23 Mesih'in hizmetkârları mıdırlar? Aklımı kaçırmış gibi konuşuyorum. Ben O'nun daha üstün bir hizmetkârıyım. Ben daha çok emek verdim, hapse daha çok girdim, sayısız kere dayak yedim, çok kez ölümle burun buruna geldim.

24 Yahudilerden beş kez otuz dokuzar kırbaç yedim.

25 Üç kez değnekle dövüldüm, bir kez taşlandım, üç kez deniz kazasına uğradım. Bir gün bir gece açık denizde kaldım.

26 Sık sık yolculuk ettim. Irmaklarda ve haydutlar arasında, gerek soydaşlarım gerekse de diğer uluslar arasında tehlikelere uğradım. şehirde, çölde, denizde ve sahte kardeşler arasında tehlikelere düştüm.

27 Emek verdim, sıkıntı çektim, çok kez uykusuz kaldım. Açlık ve susuzluğu tattım. Çok kez yiyeceksiz ve soğukta çıplak kaldım.

28 Bütün diğer sorunların yanısıra, tüm inanlı toplulukları için her gün çekmekte olduğum kaygının baskısı var üzerimde.

29 Kim güçsüz olur da ben güçsüz olmam? Kim günaha düşürülür de ben onun için yanmam?

30 Eğer övünmem gerekirse, güçsüzlüğümü gösteren şeylerle övüneceğim.

31 Rab İsa'nın sonsuza dek övülecek olan Tanrısı ve Babası bilir ki, yalan söylemiyorum.

32 şam'da Kral Aretas'ın valisi beni yakalatmak için kenti sıkı bir denetim altına almıştı.

33 Ama beni küfe içinde surdaki bir pencereden sarkıttılar; böylece onun elinden sıyrılıp kaçtım.

Akılsız Övgü

Pavlus istemeden de olsa kendini övmeye devam etmektedir. Akılsızlık olmasına rağmen övünmek zorunda kalan Pavlus, ait olduğu soyu (22) ve Mesih için çektiği bütün zorlukları anlatır (23-33).

Bana hangi öğütler verilmektedir?

16-18. ayetler: Pavlus 1-16 ve 18. ayetlerde tekrar tekrar akılsızlık olduğu halde övüneceğini belirtiyordu. 22. ayete gelindiğinde ise övünmeye ancak başlamıştı. Çaresiz kaldığı için kendini övmek zorunda kalmıştı, ama bu onun için alışılmış bir durum değildi. Övünmeyi seven biri miyim?

19-21. ayetler: Sahte elçilerin övünmeleri, Korint kilisesinde nasıl bir etki bırakmıştı? Bu elçiler imanlıları yasanın kölesi yaptılar, soydular, hatta kibirli olmakla suçlayarak tokatlayıp aşağıladılar. Pavlus zayıf biri gibi imanlılara yaklaştı. Sahte hizmetkârlar daha çekici görünüp kardeşlerin yüreğini kazanırlar. Bu gibi durumlara çok dikkat edilmelidir, çünkü bu kişiler kuzu postuna bürünmüş kurtlardır.

22-27, 30. ayetler: Pavl us dünyasal değerlere göre kendini öven sahte hizmetkârlara karşılık, ke ndisinin de bir ıbrani oldu ğunu açıkladı. Ama Pavlus'un en büyük övüncü Mesih uğruna çektiği sıkıntılardı. O, Müjde uğruna hapse atıldı, dövüldü, taşlandı, pek çok kez ölümle burun buruna geldi. Yolculuklarında da birçok tehlikeyle karşılaştı, Müjde uğruna uykusuzluk ve açlık çekti, soğukta kaldı. Tabii ki herkes onun çektiklerini çekmek zorunda değildir, ama Tanrı'nın gerçek halkı, Müjde için her türlü sıkıntıy ı çekmeye hazır ol mal ıdır. Pavlus yaşadığı dönem deki sahte elçiler, g üçlü taraflarını göstermeye çalıştılar, a ma Pavlus güçsüzlüğüyle övündü. Çünkü güçsüzlükte tamamlanan Tanrı'nın gücünü yaşamıştı. şimdiye kadar neler için övündüm? Ben de Mesih uğruna çektiğim sıkıntılarla övünüyor muyum?

28, 29. ayetler: Pavlus kendi sorunlarının fazlalığına rağmen, kiliselerin ve imanlıların yükünü taşımaya devam ediyordu. Durumum iyi olmadığında başkalarıyla ilgileniyor muyum? Ben de Pavlus gibi kiliseme ve imanlı kardeşlerime ilgi göstermek için gayret ediyor muyum?

Dua: Rabbim, yalnızca seni överek yaşamamı sağla.

 
Mujde.org