Pavlus'un Övgüsü

2.Korintliler 11:1-15

Sahte elçiler

1 Umarım yapacağım küçük bir akılsızlığı hoş görürsünüz. Ne olur, beni hoş görün!

2 Sizler için Tanrİsal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri, el değmemiş bir kız gibi tek bir ere, Mesih'e sunmak üzere nişanladım.

3 Ne var ki, yılanın Havva'yı kurnazlığıyla aldatması gibi, düşüncelerinizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum.

4 Çünkü size gelen ve bizim tanıttığımızdan değişik bir İsa'yı tanıtanları pekâlâ hoş görüyorsunuz. Ayrıca, aldığınız ruhtan farklı bir ruhu ve kabul ettiğinizden farklı bir müjdeyi kabul ederek bunları hoş görüyorsunuz.

5 Bu sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı olduğumu sanmıyorum!

6 Acemi bir konuşmacı olabilirim, ama bilgide acemi değilim. Bunu size her durumda her bakımdan açıkça gösterdik.

7 Sizin yücelmeniz için kendimi alçaltarak Tanrı'nın müjdesini size karşılıksız bildirmekle günah mı işledim?

8 Size hizmet etmek için yardım aldığım başka toplulukları âdeta soydum.

9 Aranızdayken ihtiyacım olduğu halde hiçbirinize yük olmadım. Çünkü Makedonya'dan gelen kardeşler eksiklerimi tamamladılar. Size yük olmamaya hep özen gösterdim, bundan böyle de özen göstereceğim.

10 Mesih'in gerçeği bende olduğu kadar kesinlikle diyebilirim ki, Ahaya ilinde hiç kimse beni böyle övünmekten alıkoyamaz.

11 Neden mi? Sizi sevmediğimden mi? Tanrı bilir ki, sizi seviyorum.

12 Övündükleri konuda bize eşit sayılmak isteyen fırsatçılara fırsat vermemek için, yaptığımı yapmaya devam edeceğim.

13 Bu tür adamlar sahte elçiler, aldatıcı işçiler, kendilerine Mesih'in elçisi süsü verenlerdir.

14 Bu şaşılacak şey değildir. şeytan bile kendisine ışık meleği süsü verir.

15 Onun hizmetkârlarının da kendilerine doğruluğun hizmetkârları süsü vermesi pek şaşırtıcı değildir. Öylelerinin sonu yaptıklarına uygun olacaktır.

Pavlus'un Övgüsü

11, 12. bölümlerde Pavlus, Korint kilisesindeki imanlıların sahte elçilerin tuzağına düşmemeleri için, yararı olmasa da kendini övmeye karar verir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

10, 11. ayetler: Tanrı yüreklerimizdeki her şeyi bilir. Yanlış anlaşılmayla veya haksız bir eleştiriyle karşılaşıyor muyuz?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3. ayetler: Pavlus Korintliler'e, yararlı olmayan, ama gerekli olan övünmesini anlayışla karşılamalarını rica eder. Övünmesi, imanlıları gerçekçi ve temiz bir imana sahip olarak Mesih'e yönlendirmek istemesi nedeniyledir. Hangi nedenle övünebiliriz? Mesih'te olan kutsal gayretle kardeşlere hizmet ediyor muyum?

4. ayet: Size tanıtılabilecek olan değişik bir İsa, farklı bir ruh ve farklı bir müjde ye dikkat edin. ımanlıyı Mesih'e götürmeyen her şey farklı müjde sayılır. Dünya­sal mutluluk, başarı ve maddecilik gibi şeylere yönelten farklı müjdelerden kaçının ve bu gibi şeylerle kendinizi kandırmayın.

5, 6. ayetler: Pavlus acemi bir konuşmacı olabilirdi, ama bilgiden yana hiç de ace- mi değildi. Kendini elçi olarak tanıtan kişilerden de aşağı da kalmıyordu. Ama insanlar genellikle Pavlus gibi alçakgönüllü ve Müjde'yi gerçeğe uygun bir şekilde öğreten kişilerden çok, güzel konuşabilen ve kendini büyük gösteren kişileri tercih ederler.

7-11. ayetler: Pavlus Korint kilisesine yük olmamak için Müjde'yi karşılıksız du- yuruyordu ve bundan sonra da maddi açıdan yük olmamaya özen gösterecekti. Aslında önder ve öğretmenlerin maddi açıdan desteklenmesi gerekmektedir. Ama Pavlus'un Müjde'nin yayılmasına engel olmamak için bu hakkını kullanmadığı anlaşılıyor. Müjde'nin yayılması için ben de hakkımdan vazgeçmeye hazır mıyım?

13-15. ayetler: şeytan'ın kendisine ışık meleği süsü verdiği gibi, sahte elçiler de kendilerine doğruluğun hizmetkârları süsü vermekten çekinmezler. Ama onların sonu Tanrı'nın gazabı olacaktır. Sahte hizmetkârları ayırt edebilmek amacıyla, bana bilgelik vermesi için Rab'be dua etmeliyim.

Dua: Rabbim, gerektiğinde ben de Müjde için hakkımı kullanmaktan vazgeçeyim!

 
Mujde.org