Tanrı'nın Gücü

2.Korintliler 10:1-18

Pavlus'un savunması

1>2 Sizinle birlikteyken ürkek, ama aranızda değilken yiğit kesilen ben Pavlus, Mesih'teki alçakgönüllülük ve yumuşaklıkla size rica ediyor, yalvarıyorum: yanınıza geldiğim zaman, bizi doğal benliğe göre yaşayanlardan sayan bazılarına karşı takınmak niyetinde olduğum sert tavrı aynı cesaretle size karşı takınmaya zorlamayın beni.

3 Bedende yaşıyorsak da, bedene dayanarak savaşmıyoruz.

4 Çünkü savaşımızın silahları dünyasal silahlar değil, kaleleri yıkan Tanrİsal güce sahip silahlardır.

5 Safsataları ve Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyoruz, her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz.

6 Mesih'e tümüyle bağımlı olduğunuz zaman, O'na bağımlı olmayan her eylemi cezalandırmaya hazır olacağız.

7 Gözünüzün önündekine bakın. Bir kimse Mesih'e ait olduğuna güveniyorsa, yine düşünsün ki, kendisi kadar biz de Mesih'e aitiz.

8 Sizi yıkmak için değil, geliştirmek için Rab'bin bize verdiği yetkiyle biraz fazla övünsem de utanmam.

9 Mektuplarımla sizi korkutmaya çalışıyormuş gibi görünmek istemiyorum.

10 Çünkü bazıları, «Mektupları ağır ve etkilidir, ama kişisel varlığı etkisiz ve konuşma yeteneği sıfır» diyormuş.

11 Böyle diyenler şunu bilsin ki, sizden uzakken mektuplarımızda ne diyorsak, aranızdayken de öyle davranıyoruz.

12 Kendi kendilerini tavsiye eden bazılarıyla kendimizi bir tutmaya ya da karşılaştırmaya elbette cesaret edemeyiz! Onlar kendilerini kendileriyle ölçüp karşılaştırmakla akılsızlıkediyorlar.

13 Ama biz haddimizi aşarak fazla övünmeyiz; övünmemiz, Tanrı'nın bizim için belirlediği ve sizlere kadar da uzanan alanın sınırları içinde kalır.

14 Etkinlik alanımız size kadar uzanmamış olsaydı, sizinle ilgilenmekle kendi sınırlarımızın dışına çıkmış sayılabilirdik. Oysa Mesih'in müjdesini size kadar ilk ulaştıran biz olduk.

15 Başkalarının emekleriyle övünerek de haddimizi aşmayız. Ümidimiz odur ki, sizin imanınız büyüdükçe aranızdaki etkinlik alanımız alabildiğine genişleyecek.

16 Böylelikle Müjde'yi sizlerden daha ötelere yayabileceğiz. Çünkü başkasının etkinlik alanında başarılmış işlerle övünmek istemiyoruz.

17 «Övünen, Rab ile övünsün.»

18 Kabule değer kişi kendi kendini tavsiye eden değil, Rab'bin tavsiye ettiği kişidir.

Tanrı'nın Gücü

Korint kilisesinde Pavlus'un elçiliğini onaylamayan sahte elçiler vardı. 10. bölümden itibaren bunlardan ciddi bir şekilde söz edilmektedir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

3- 5. ayetler: Tanrımız yumuşak huylu ve hoş görürlüdür. Ancak Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkmamızı, her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılmamızı istemektedir.

8. ayet: şeytan'ın güçlü kalesini yıkan o tanrİsal güç, imanlılar topluluğunu da bina eder. Bana verilen armağan ve gücü doğru bir şekilde kullanarak Tanrı'nın kilisesini bina etmeye çalışıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Pavlus, sahte elçilerin kötü niyetli eleştirileriyle yanlış anlamalarına rağmen, Mesih'teki alçakgönüllülük ve yumuşaklıkla davranır. Yalnızca Mesih'te gerçek yumuşaklık ve hoşgörü vardır. Pavlus Korintliler'i sert bir şekilde eleştirdiği halde, alçakgönüllülüğü ve yumuşak huyluluğu bırakmadı. Bu, birisini dürüstçe eleştirirken ve bana karşı çıkanlarla konuşurken hatırlamam gereken bir tutumdur.

4- 6. ayetler: Savaşımız insan gücüne dayalı olmayan, ruhsal bir savaştır. Mesih'teki gerçeğe karşı koyarak beni engelleyen herhangi kötü niyetli bir düşünceyi ve kibirli tutumu tanrİsal güçle yenerek tümüyle Mesih'e bağımlı kılmam gerekir. Bunu gerçekleştirmek için, Tanrı gerçeğini doğru bir şekilde anlayıp, Kutsal Ruh'un gücüne sahip olmam gerekir. Öncelikle Mesih'e tamamen bağımlı olmayı öğrenin. Çünkü gerçek güç bundadır.

10, 11. ayetler: Sahte elçiler, Pavlus'un kişisel varlığını pek etkileyici bulmuyorlardı. Konuşma yeteneği de fazla olmadığından onu küçümsemeye kalktılar. Ben de insanların dış görünüşüne bakarak yargılıyor muyum?

12-18. ayetler: Pavlus sahte elçilerin eleştirilerine karşı kendini savunur ve kendilerini tavsiye eden düşmanlarıyla, kendisini övmesinin ayrı şeyler olduğunu belirtir. Bu kişiler her şeyi kendi ölçülerine göre değerlendirirlerken, Pavlus kendini Tanrı'nın ölçülerine göre değerlendirerek onları Tanrı'nın şartlarına göre yargılar. Kendimizi başkalarıyla kıyaslayarak büyüklük taslamamız veya küçük görmemiz doğru değildir. Yalnızca Tanrı'yı övmeliyiz. Övünen Rab'le övünsün! Rab tarafından övülüyor muyum? Yoksa kendimi büyük mü görüyorum? Tanrı'nın yargısına dikkat etmeliyim.

Dua: Rabbim, seni tanımayanlara Müjde'yi yayarken tek övgüm sen ol.

 
Mujde.org