Cömert Bir Bağış

2.Korintliler 9:1-15

Yoksul imanlılara yardım

1 Kutsallara yapılacak bu yardımla ilgili olarak size yazmama gerek yoktur.

2 Çünkü yardıma hazır olduğunuzu biliyorum. Siz Ahaya'dakilerin geçen yıldan beri hazırlıklı bulunduğunuzu söyleyerek Makedonyalılar karşısında sizinle övünüyorum. Gayretiniz onların çoğunu harekete geçirdi.

3 Bu konuda sizinle ilgili övünmemiz boşa çıkmasın, ama dediğim gibi hazırlıklı olasınız diye kardeşleri yanınıza gönderiyorum.

4 Öyle ki, bazı Makedonyalılar benimlebirlikte gelir ve sizi hazırlıksız bulurlarsa, sizler bir yana, bizler duyduğumuz güvenden ötürü utanmayalım.

5 Bu nedenle yanınıza önceden gelmeleri ve cömertçe vermeyi vaat ettiğiniz armağanları hazırlamaları için kardeşlere rica etmeyi gerekli gördüm. Öyle ki armağanınız, bir cimrilik değil, bir cömertlik örneği olarak hazır olsun.

6 şunu unutmayın: az eken az biçer, çok eken çok biçer.

7 ısteksizce ya da zorlaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever.

8 Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı size her nimeti artıracak güçtedir.

9 Nitekim şöyle yazılmıştır:

«Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi;
doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır.»

10 Ekinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak ve doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır.

11 Her durumda cömert olasınız diye her yönden zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrı'ya şükran nedeni oluyor.

12 Yaptığınız bu hizmet yalnız kutsalların eksiklerini gidermekle kalmıyor, aynı zamanda birçoklarının Tanrı'ya şükretmesiyle zenginleşiyor.

13 Bunlar, içtenliğinizi kanıtlayan bu hizmetten ötürü, açıkça benimsediğiniz Mesih müjdesine uyarak kendileriyle ve herkesle malınızı cömertçe paylaştığınız için Tanrı'yı yüceltiyorlar.

14 Tanrı'nın size bağışladığı olağanüstü lütuftan dolayı sizler için dua ediyor, sizi özlüyorlar.

15 Sözle anlatılamayan armağanı için Tanrı'ya şükürler olsun!

Cömert Bir Bağış

Pavlus Korintliler'e Yeruşalim Kilisesi için toplanan bağışa katılmalarını söyledik­ten sonra, 9. bölümde bağış yapanın davranışını ve Tanrı'nın verenleri bereketleyeceğini açıklamaktadır. 2.ayette geçen Ahaya ise, Korint'i de içine alan bölgenin ismidir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

8-20. ayetler: Tanrı, her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmemiz için, her nimeti bol bol sağlayandır. Buna rağmen, başkalarına verecek durumda olmadığımı ve hiç bağış yapamayacağımı düşünüyorsam, açgözlü ve cimri durumuna düşmez miyim?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Makedonyalı imanlıların bağışı Korintliler'e teşvik olduğu gibi, Korintliler'in (Ahaya) bağış konusunda yaptıkları hazırlıklar da Makedonyalılar'ı harekete geçirdi. Tanrı'nın Egemenliği'nde yarışmak iyi değildir, ama iyi bir örnekten dolayı birbirinden teşvik almak çok güzeldir. Etrafımda Rab için yapılan hizmet ve yardım işinde örnek alacağım kimse var mı? Bu konuda iyi bir örnek miyim?

3-7. ayetler: Bağış önceden hazırlanmalı ve öyle verilmelidir. Ayrıca isteksizce ve zorla değil, cömertçe verilme si gerekir. Pavlus bağış yapmayı tohum ekenlere benzetti (6). Çünkü Tanrı bize verdiklerimizi sağlayacak güçtedir. Yardım ederken ve bağışta bulunurken nasıl bir tutum takınıyorum? ıyice hazırlanıp sevinçle ve cömert bir biçimde veriyor muyum?

8. ayet: Bolluk içinde yaşamadığımızı düşünerek başkalarına yardım etmekten kaçınmak sadece bir bahanedir. Çünkü Tanrı bize her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmemiz için, her nimeti bol bol sağlayacaktır. Zor durumda olan kardeşler için yalnızca dua etmemeli, maddi yardımda da bulunmalıyım.

11-13. ayetler: Pavlus bu ayette yardım hizmetinin sonucunu anlatmaktadır. Yardım hizmeti kutsalların eksiklerini gidermekle kalmaz, aynı zamanda yardım edenler de bu davranışla zenginleşirler. Bu davranış hem onların Mesih'in Müjdesi'ni benimsediğini, hem de O'na uyarak yaşadıklarını kanıtlar ve dolayısıyla Tanrı'yı yüceltir. Ben de malımı başkalarıyla cömertçe paylaşarak böyle olağanüstü bir lütfa sahip oluyor muyum?

Dua: Rabbim, benim de malımı istekle ve cömertçe paylaşabilmemi sağla.

 
Mujde.org