Sadık Paydaşlar

2.Korintliler 8:16-24

Titus, Korint'e gönderiliyor

16 Titus'un yüreğinde sizin için aynı ilgiyi uyandıran Tanrı'ya şükrolsun!

17 Titus yalnız ricamızı kabul etmekle kalmadı, ama size derin bir ilgi duyduğu için kendi arzusuyla yanınıza geliyor.

18 Onunla birlikte, Müjde'yi yayma çabalarından ötürü tüm inanlı topluluklarınca övülen bir kardeşi de gönderiyoruz.

19 Üstelik bu kardeş, Rab'bin yüceliği için ve yardıma hazır olduğumuzu göstermek için yürüttüğümüz bu hayırlı hizmette yol arkadaşımız olmak üzere inanlı toplulukları tarafından seçildi.

20 Bu büyük bağışla ilgili hizmetimizde kimsenin eleştirisine hedef olmamak için özen gösteriyoruz.

21 Çünkü yalnız Rab'bin gözünde değil, insanların gözünde de doğru olanı yapmaya dikkat ediyoruz.

22 Birçok kez ve birçok durumda sınayıp gayretli bulduğumuz, şimdi size duyduğu büyük güvenle çok daha gayretli olan kardeşimizi de diğer ikisiyle birlikte gönderiyoruz.

23 Titus'a gelince, o benim paydaşım ve aranızdaki emektaşımdır. Diğer kardeşlerimiz ise toplulukların elçileri, Mesih'in kıvancıdırlar.

24 Bu adamlara sevginizi kanıtlayın; onlara, inanlı toplulukları önünde sizinle övünmemizin nedenini gösterin.

Sadık Paydaşlar

Pavlus Korintliler'den, önceden başlamış oldukları bağış toplama işini tamamlamaya çalışmalarını rica eder. Toplanan bağışın güven içinde teslim edilmesi için de, Titus'la birlikte başka iki kardeşi Korint'e gönderir. Bu kardeşler çok güvenilir insanlardır.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

16, 17. ayetler: Tanrı, Titus'ta Korint kilisesi için derin bir ilgi uyandırarak Pavlus'a yardımcı olmasını sağladı. Rab bana da kilisem için böyle bir ilgi verdi mi?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

18, 19, 22. ayetler: Pavlus Titus'un yanı sıra Korint'e gitmeleri için iki kardeşi daha göndermişti. Bu kişiler, Müjde'yi yayma çabalarından ötürü bütün kiliselerce övülen ve bu işte gayretli olan kardeşlerdi. Kilisemizde ne tür kardeşler hizmetkâr olarak atanır? Başkaları tarafından övülen bir hizmetkâr mıyım?

20, 21. ayetler: Pavlus, bağışla ilgili bir eleştiri olmaması için iki kardeşi Titus'la birlikte göndermişti. Resmi onay için iki kişinin şahitliğini gerektiren ıbrani kanunlarına göre, mali işlerin açık ve sorunsuz olmasına dikkat ediliyordu. Para konuları yalnız Rab'bin gözünde değil, insanların gözünde de doğru olmalıdır. Dolayısıyla bağışla ilgili işlerde tek bir ki­şiye görev vermek bilgece bir karar değildir. Belirli zamanlarda topluluğa bir bilanço ver- mek faydalıdır.

22. ayet: Pavlus herhangi bir iş için paydaş aradığında, kişinin yüreğindeki tutumu iyice anlamak için onu defalarca denerdi. Kilisemizde hizmet gö­revi verilen kişiyi onaylarken gerekli özeni gösteriyor muyuz?

23. ayet: Pavlus, Titus ve iki kardeşi paydaş, elçi ve Mesih'in kıvancı olarak tanımlamaktadır. Ben de paydaşlarımı böyle mi görüyorum? Yoksa bütün dikkatleri kendi üzerime çekme gayretinde miyim?

24. ayet: Pavlus topluluktan, sevgilerini Rab'bin hizmetkârlarına kanıtlamalarını istemektedir. Ben ve kilisem, Rab'bin işi için emek veren önderleri, böyle bir niyetle karşılıyor muyuz?

Dua: Rabbim, para konusunda her zaman dürüst olmamı sağla.

 
Mujde.org