Acı ve Sevinç

2.Korintliler 7:2-16

Pavlus'un sevinci

2 Yüreklerinizde bize yer verin. Kimseye haksızlık etmedik, kimseyi yoldan saptırmadık, kimseyi sömürmedik.

3 Bunu, sizi yargılamak için söylemiyorum. Daha önce söylediğim gibi, yüreğimizde öyle bir yeriniz var ki, sizinle ölürüz de, yaşarız da.

4 Size çok güveniyor, sizinle çok övünüyorum. Teselliyle doluyum. Bütün sıkıntılarımız arasında sevincim sonsuzdur.

5 Makedonya'ya geldiğimizde de hiç rahat yüzü görmedik. Her bakımdan sıkıntı çekiyorduk. Dışarıda kavgalar, yüreğimizde korkular vardı.

6>7 Ama yüreği ezik olanları teselli eden Tanrı, Titus'un yanımıza gelişiyle, yalnız gelişiyle değil, sizden aldığı teselliyle de bizi teselli etti. Titus beni ne kadar özlediğinizi, benim için ne kadar üzülüp gayret ettiğinizi bize anlatınca sevincim bir kat daha arttı.

8>9 Mektubumla size acı vermiş olsam bile pişman değilim. Aslında pişman olmuştum - kİsa bir süre için de olsa, o mektubun size acı verdiğini görüyorum - ama şimdi seviniyorum; acı duymuş olmanıza değil, bu acınızın sizi tövbeye yöneltmiş olmasına seviniyorum. Tanrı'nın isteğine uygun olarak acı çektiniz. Böylece hiçbir şekilde bizden zarar görmediniz.

10 Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi, kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık vermeyen tövbeye götürür. Dünyanın acılarıysa ölüm getirir.

11 Bakın bu acılar, Tanrı'nın isteğiyle çektiğiniz bu acılar sizde ne büyük bir ciddiyet, paklanmak için ne büyük bir istek yarattı! Sizde ne büyük öfke, korku, özlem, gayret ve suçluyu cezalandırma arzusu uyandırdı! Bu konuda her bakımdan masum olduğunuzu kanıtladınız.

12 Size o mektubu yazdımsa, haksızlık edeni ya da haksızlık göreni düşünerek yazmadım; bize ne denli adanmış olduğunuzu Tanrı önünde açıkça görmenizi istiyordum.

13 Bütün bunlarla teselli buluyoruz. Tesellimize ek olarak Titus'un sevinci bizi daha da çok sevindirdi. Çünkü hepiniz onun yüreğini ferahlattınız.

14 Sizleri ona övdüm ve beni utandırmadınız. Size söylediğimiz her şey nasıl gerçek idiyse, sizi Titus'a övmemiz de öylece gerçek çıktı.

15 Hepinizin nasıl söz dinlediğini, kendisini nasıl saygı ve korkuyla kabul ettiğinizi hatırladıkça size olan sevgisi bir kat daha artıyor.

16 Size her bakımdan güvenebildiğim için seviniyorum.

Acı ve Sevinç

Pavlus Korint’teki imanlılardan, kendilerine yüreklerinde yer açmalarını istemektedir. Burada Titus tarafından götürülen mektuptan tekrar bahsettiği göze çarpmaktadır (3. mektup). Onlara mektup yazdığı için önceleri pişman olmuş, ama Titus’tan Korint kilisesi hakkındaki haberi aldığında çok sevinmişti. Çünkü onlar, o mektubun aracılığıyla tövbe etmişlerdi.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

5-7. ayetler: Tanrı, yüreği ezik olanları teselli edendir. Korint kilisesiyle arasındaki huzursuz ilişkiden dolayı acı çeken Pavlus’u, bu ilişkisini yenileyerek sevindirmiştir. Tanrı bugünlerde benim de bu tür bir sevinç duymamı sağladı mı? Böyle sevinçlerin topluluk içinde sık sık yaşanması için yardımcı olmalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2, 3. ayetler: Bir olayla ilgili dürüst açıklamalar yapılmalıdır. Pavlus Korint kilisesi tarafından haksızlık ve sömürücülükle suçlanarak iftiraya uğramıştı. Suçsuz olduğu için bu konularda açıklama yapmak istiyordu. Doğru bir açıklama ve onu anlayıp kabul etme gibi bir davranış, topluluğun birleşmesi için önemli bir unsurdur. Kibrim nedeniyle dürüst açıklamalar yapmaktan vazgeçtiğim oluyor mu?

8-11. ayetler: Korint kilisesindekiler, Pavlus’un gözyaşları içinde yazdığı mektubu Tanrı’nın isteği olarak kabul edip ciddiyetle tövbe ettiler. Önderim veya kardeşlerim tarafından Tanrı sözü ile uyarılırken, bundan yara almadan ciddiyetle tövbe edebilir miyim? Kurtuluşumuzu ancak bu şekilde tamamlayabiliriz. Tanrı’nın isteğiyle çekilen acı tövbeye yöneltir, dünyanın acılarıysa ölüm getirir. şu an çektiğim ne gibi acılar var? Gerçek anlamda edilen tövbenin sonucu olan meyveyi veriyor muyum?

13, 14. ayetler: Pavlus uyarı mektubundan dolayı Korint kilisesindeki kardeşlerin tövbe ettiğini duyunca çok sevindi. Ayrıca bu nedenle çok da rahatlamıştı. ımanlıların tövbe edip kötülükten vazgeçmesi, ruhsal önderleri için en sevindirici haber olmalıdır.

15, 16. ayetler: Korint kilisesi, Titus’u saygı ve korkuyla kabul etti. Topluluğumuzdaki ruhsal önderlere nasıl davranıyorum?

Dua: Tanrım, Bana uyarıda bulunulurken yara almadan tövbe edip geri dönebilmem için yardım et!

 
Mujde.org