Tanrının Tapınağı

2.Korintliler 6:11-7:1

11 Ey Korintliler, sizinle açıkça konuştuk, size yüreğimizi açtık.

12 Sizden sevgimizi esirgemedik, ama siz bizden sevginizi esirgediniz.

13 Bize aynı karşılığı verebilmek için - çocuklarıma söyler gibi söylüyorum - siz de yüreğinizi açın.

Tanrı'nın tapınağıyız

14 ımansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne beraberliği olabilir?

15 Mesih ile Beliyal arasında ne sözbirliği, iman edenin iman etmeyenle ne paydaşlığı olabilir?

16 Tanrı'nın tapınağıyla putlar arasında ne anlaşma olabilir? Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor:

«Aralarında oturacağım,
aralarında yürüyeceğim.
Onların Tanrısı olacağım,
onlar da benim halkım olacak.»

17 Bu nedenle, «ımansızların arasından çıkıp ayrılın» diyor Rab.

«Murdar olana dokunmayın,
ve ben sizi kabul edeceğim.»

18 Gücü her şeye yeten Rab diyor ki,

«Size Baba olacağım,
siz de oğullarım ve kızlarım olacaksınız.»

1 Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre, bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım; Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta yetkinleşelim.

Tanrı’nın Tapınağı

Tanrı’nın tapınağı: Taş Sunak, Tapınma Çadırı, Süleyman’ın Tapınağı, İsa Mesih, Kutsal Halkı, Rab’bin Sonsuz Egemenliği gibi bu sıraya göre tamamlanmaktadır. Bugünkü metinde Pavlus Tanrı’nın elçiliği konumunu savunmayı kİsa bir süre için bıra­kıp, Tanrı’nın Egemenliği’ne göre kutsallığın ne kadar önemli olduğunu öne sürüyor.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

16-18. ayetler: Bizler Tanrı’nın tapınağıyız. O, Beliyar’a (şeytan) kulluk eden bizleri Tanrı’nın mirasçıları ve çocukları yaptı. Böylesine görkemli bir değişimi anladıkça, kendimizi bu dünyadan ayırarak yaşamamız olağandır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

11-13. ayetler: Pavlus’un elçiliği hakkındaki savunması, Korintliler’le olan ilişkisini yenilemek istemesinden kaynaklanıyordu. Topluluğumuzla önderler arasındaki ilişkilerde anlaşmazlıklar oluyor mu? Yüreğimizi açarak birbirimizi kabul edelim. Sorunların çoğu önyargı ve yanlış anlamalardan kaynaklanır. Ancak yüreğimizi açarak ilişkimizi düzeltebiliriz.

14-16. ayetler: Pavlus Korintliler’i, İsa’yı Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmeyenlerle aynı boyunduruğa girmemeleri konusunda uyarmaktadır. Ancak bu, onlarla olan her ilişkiyi koparmak anlamına gelmez. Ama Beliyal’la Mesih’in paydaşlığı nasıl yoksa, bizim de bu kişilerle ilişkilerimiz çok güçlü olmamalıdır. Yoksa puta tapma ya da ahlâksızlığa düşme olasılığı içine girebiliriz. Bu nedenle İsa Mesih’e iman etmeyenlerle evlenmek veya iş ortaklığı konusunda vereceğimiz kararlarda dikkatli olmalıyız. Bu konuyu hafife alarak, imanlı olmayanlarla gereğinden fazla yakınlaştığım oluyor mu?

17. ayet: Tanrı’nın içimizde yaşadığının bir kanıtı da, imansızların arasından ayrılarak, bu çağın gidişine uymadan yaşamamızdır. Tanrımız bizden tamamen kutsal bir hayat bekler. Her türlü konuda bu çağın gidişine uymadan yaşıyor muyum? Yal-nızca Tanrı’ya iman etmeyenlerle olan ilişkilerimde değil, hayatımdaki her durumda kusursuz ve pak olmam gerekir. Dünyaya ait olan yaşam tarzını tamamen bıraktım mı? Tanrı’ya iman etmeyenlerden beni farklı kılan yönlerim neler?

Dua: Rabbim, her yönden zayıf olan beni tapınağın yaptığın için sana sonsuza dek minnettarım. Sana yaraşır bir şekilde kutsal bir hayat sürdürebilmem için bana yardım et.

 
Mujde.org