Mesih'in Elçisi

2.Korintliler 6:1-10

1 Tanrı'yla birlikte çalışan bizler, O'nun lütfunu boş yere kabul etmemenizi ayrıca rica ediyoruz.

2 Çünkü Tanrı diyor ki,

«Uygun zamanda seni işittim,
kurtuluş gününde sana yardım ettim.»

Uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir.

Pavlus'un çektiği sıkıntılar

3 Hizmetimiz kötülenmesin diye, hiç kimsenin hiçbir konuda sürçmesine neden olmadık.

4>8 Ama Tanrı'nın hizmetkârları olarak olağanüstü dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk ve açlıkta; pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik, Kutsal Ruh ve içten sevgide; gerçeğin ilanında ve Tanrı'nın gücünde; sağ ve sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla, yücelik ve onursuzlukta, kötü ün ve iyi ünde, kendimizi her durumda örnek gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da dürüst kişileriz.

9 Tanınmayan kişiler gibiyiz, ama iyi tanınıyoruz. Ölümün ağzındayız, ama yine de yaşıyoruz. Dövülüyorsak bile öldürülmüş değiliz.

10 Kederliyiz, ama her zaman seviniyoruz. Yoksuluz, ama birçoklarını zengin ediyoruz. Hiçbir şeyimiz olmasa da her şeye sahibiz.

Mesih'in Elçisi

Bugünkü ayetlerde, Tanrı'nın elçisi olarak barıştırma görevine çağrılan Pavlus, barıştırmayla (kurtuluş) ilgili vaaz vererek, kendisinin nasıl bir tutumla bu görevi yerine getirdiğini anlatmaktadır (3-10).

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1, 2. ayetler: Tanrı, yeni bir çağ (5:17) açarak, Yeni Antlaşma'nın sağladığı lütuf ve kurtarışını gerçekleştirmiştir. Yeni bir çağa girdiğimiz halde, Korint'teki imanlılar gibi, bizler de Müjde'nin lütfettiklerini hâlâ yalnızca bir süs olarak mı kabul ediyoruz? Öyleyse Tanrı'nın lütfunu boşa saymış oluruz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3. ayet: Pavlus hizmetine gölge düşmemesi için, hiç kimsenin sürçmesine neden olmamaya çalıştı. Kendisine verilen hakkı bile kullanmadan yaşadı (1Ko.9:12; 1Se.2:9). Müjde'yi yaymak için bırakmam ya da vazgeçmem gereken şeyler var mı?

4, 5. ayetler: Pavlus, Müjde'nin elçisi olarak sayısız sıkıntıya dayanmak zorundaydı. Tanrı'nın hizmetkârıysam, sıkıntılara sabretmem gerekir. şu an müjdeleme için sıkıntı çekiyor muyum? Dayanmalıyım. Sıkıntıya dayanan Rab'bin gerçek bir hizmetkârı sayılır.

6, 7. ayetler: Rab'bin hizmetkârı en şiddetli sıkıntılarda bile çevresine Tanrı'nın karakterini yansıtır. Sıkıntı çektiğim halde, ruhsal paklığım çevremdekiler tarafından görülüyor mu? Diğer insanlara karşı nazik bir tutum sergiliyor muyum? Sıkıntılarıma rağmen Mesih'i daha iyi tanımak istiyor muyum?

7-10. ayetler: Tanrı'nın hizmetkârı, insanların gözünde nasıl görünürse görünsün, in­sanlar ona nasıl davranırsa davransın, bunlara önem vermeden, tek gerçek olan Tanrı sözüne ve O'nun gücüne dayanarak görevini imanla yerine getirir. Bu kişiler tanınmıyor gibi görünmelerine rağmen gayet iyi tanınmaktadırlar. Ölümün ağzında olmalarına rağmen yaşamaktadırlar. Kederli olmalarına karşın her zaman sevinirler. Müjde yüzünden eleştirilsem ve yanlış anla şılsam da yine de sevinçli olabilir miyim? (Mat.5:11, 12). Tanrı'nın bana verdiği görevde yeterli gayret gösteriyor muyum?

Dua: Rabbim, ne kadar sıkıntıda olsam da, bütün gücümle her şeyi sana sunacağım.

 
Mujde.org