Barıştırma Görevi

2.Korintliler 5:11-21

Barıştırma görevi

11 Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Tanrı biliyor. Umarım siz de ne olduğumuzu vicdanınızda biliyorsunuz.

12 Kendimizi tekrar size tavsiye etmeye çalışmıyoruz. Ama insanın yüreğiyle değil, dış görünüşüyle övünenlere bir cevabınız olsun diye size bizimle övünme fırsatını veriyoruz.

13 Eğer kendimizde değilsek, bu Tanrı içindir. Eğer aklımız başımızdaysa, bu sizin içindir.

14 Bizi zorlayan, Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu ki, bir kişi herkesin uğruna öldü; öyleyse hepsi öldü.

15 Evet, Mesih herkesin uğruna öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölmüş ve dirilmiş olan Mesih için yaşasınlar.

16 Bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i buna göre tanıdıksa da, artık şimdi öyle tanımıyoruz.

17 Bir kimse Mesih'te ise, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.

18 Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı, Mesih'in aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi.

19 şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanetetti.

20 Böylece, Tanrı'nın kendisi aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyoruz. Mesih'in adına yalvarıyoruz: Tanrı'yla barışın.

21 Tanrı, Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı.

Barıştırma Görevi

Bugünkü metinde Pavlus'un, tekrar elçiliğini savunmaya başladığını görüyoruz. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı. Bizler barıştırma görevlileriyiz.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

14, 15. ayetler: Bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir. O, herkes için ölüp dirile­rek sevgisini bizlere sunmuştur. Ben de Mesih'le beraber çarmıhta öldüm mü? Öyleyse artık kendim için yaşamamalıyım. Yalnızca Mesih için yaşadığımı söyleyebilir miyim?

16, 17. ayetler: Tanrı, Mesih aracılığıyla beni yeniden yarattı. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Mesih'le beraber yeni yaratık olarak yaşayacağım. Dünyaya ve insanlara olan bakışım tamamen değişmeye başladı.

18-20. ayetler: Tanrı biricik oğlunu feda ederek bizi Kendisiyle barıştır-dı. Vaazlarda ilân edilen barış mesajını hafife almayalım. Bunlar Tanrı'nın bizi Kendisiyle barıştırmasının bir yoludur.

21. ayet: Tanrı, Mesih sayesinde Kendi doğruluğu olmamız için, Oğlu'nu gü­nah sunusu yaptı. Kendi doğruluğu olmamız için Oğlu'nu feda eden Tanrı'ya şükredelim. Toprak bir kap olan kendimle övünmeden, her zaman Rab'bin yüceltmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

11, 12. ayetler: Pavlus yaşamının hiçbir yönünü Tanrı'dan gizlemediği gibi, in-sanlardan da gizlemek istemedi. Bunun nedeni Tanrı korkusudur. Tanrı'nın ve insanların önünde onursuz bir tutum sergiledim mi? Böyle bir tutum takındıy­sam hemen tövbe etmeliyim.

13, 14. ayetler: Pavlus'un Tanrı'ya ve Korint topluluğuna duyduğu sevgi, Mesih'in yüreğini zorlamasındandır. Benim de yüreğimi zorlayan Mesih'in sevgisiyle, Rab'be ve kardeşlerime hizmet ediyor muyum?

Dua: Rabbim, beni yeni bir yaratık yaptığın için teşekkür ederim. Artık dünyasal ölçüleri bırakıp senin egemenliğinin ölçülerine uygun bir şekilde yaşamamı sağla.

 
Mujde.org