Geleceğe Dair Umut

2.Korintliler 4:16-5:10

15 Bütün bunlar sizin yararınızadır. Böylelikle Tanrı'nın lütfu çoğalıp daha birçoklarına ulaştıkça, Tanrı'nın yüceliği için şükran artsın.

16 Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da, iç varlığımız günden güne yenileniyor.

17 Hafif ve geçici sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır.

18 Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenler ise sonsuza dek kalıcıdır.

Göksel konutumuz

1 Biliyoruz ki, içinde yaşadığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa, göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış ve sonsuza dek kalacak evimiz vardır.

2 şimdiyse göksel evimizi giyinmeyi özleyerek inliyoruz.

3 Onu giyinirsek çıplak kalmayız.

4 Dünyasal çadırda yaşayan bizler ağır bir yük altında inliyoruz. Asıl istediğimiz soyunmak değil, giyinmektir. Öyle ki ölümlü olan, yaşam tarafından yutulsun.

5 ışte bizi tam bu amaç için hazırlamış ve bize güvence olarak Ruh'u vermiş olan Tanrı'dır.

6 Bu nedenle her zaman cesaretimiz vardır. şunu biliyoruz ki, bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız.

7 Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız.

8 Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta, Rab'bin yanında olmayı yeğleriz.

9 Bu nedenle, ister bedende yaşayalım, ister bedenden uzak olalım, emelimiz Rab'bi hoşnut etmektir.

10 Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü, yaptıklarımızın karşılığını almak için her birimizin Mesih'in yargı kürsüsü önünde görünmesi gerekir.

Geleceğe Dair Umut

Pavlus, dış varlığımız her ne kadar harap oluyorsa da, iç varlığımızın günden güne yenilendiğini söylüyor. Dolayısıyla Pavlus, görülen dış varlığımıza değil, iç varlığımıza daha çok önem vermemiz için bizi teşvik ediyor.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

5:1- 5. ayetler: Rab bizim için göklerde, sonsuza dek kalacağımız bir konut hazır- lıyor. şu an giyindiğimiz ‘dünyasal çadır' (beden) günü geldiğinde yıkılacaktır. Ama kutsal ruh dirildikten sonra giyineceğimiz ruhsal bedeni şimdiden sağlamıştır. Bu gerçek, Müjde için tüm hayatını veren Pavlus'a büyük bir teşvik olmuştu. Aynı gerçeğin bizim için de teşvik olması gerekmez mi? 1.Korintliler 15:42-44 okuyup de-rin düşünelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

16-18. ayetler: Bir imanlının bedeninin yaşlandıkça yıprandığı görülür, ama iç varlığı gitgide yenilenmektedir. Çektiğimiz veya çekeceğimiz acılar, bize kazandırılacak olan yücelikle kıyaslanamaz. ımanlılar sonsuz egemenliğe imanla hazırlanarak yaşarlar. Cesaretimi yitirmemeli, gelecekteki yüceliğe güvenerek yaşamalıyım. Bu şekilde iç varlığım yeniden güçlenecektir.

5:2-4. ayetler: Pavlus henüz bedende yaşarken dirilişin görkemine katılmak istemişti. Öldükten sonra Rab'bi görmek mutlaka görkemli bir olaydır; ama henüz bedende yaşarken diri Rab'le karşılaşarak ruhsal bir bedene geçebilmek ne kadar bü­yük yü-celik ve görkemli bir olay olur. Mesih İsa'nın ikinci gelişiyle gerçekleşecek olan bu görkemi özlemle bekleyerek inliyor muyum? Yoksa yakında yıkılacak olan bu bedene düşkün bir biçimde, zaman, para ve enerjimi fazlasıyla harcıyor muyum?

5:6-8. ayetler: Sonsuz yaşama sahip olmak benim için ne anlama geliyor? Rab'bin yanında olmak yerine, bu dünyada elde edemediğim şeylere sahip olmak gibi bir düşüncem var mı?

5:9, 10. ayetler: Yaşam ve ölüm kararını Rab'be bırakalım. Hayatımızın amacı Rab'bi hoşnut etmek olmalıdır. Çünkü O'nun yargısı bizi bekliyor. Hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkıp yaptıklarımızın karşılığını alacağız.

Dua: Rabbim, dünyasal çadıra fazla düşkün olduğum için tövbe ediyorum. Diriliş bedenimi özleyerek, Rab'bi hoşnut etmek için bütün yüreğimi sunacağım.

 
Mujde.org