Yeni Antlaşma'nın Hizmetkârı

2.Korintliler 3:6-18

6 O bizi yazılı yasaya değil, Ruh'a dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, Ruh ise yaşatır.

Yeni antlaşmanın yüceliği

7>8 Ölümle sonuçlanan hizmet, yani taş üzerine harf harf kazılmış olan yasa yücelik içinde geldiyse - öyle ki, ısrail oğulları, geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamıyorlardı - Ruh'a dayalı hizmetin yücelik içinde olacağı daha kesin değil mi?

9 ınsanı mahkûm eden hizmetin yüceliği varsa, aklanmayı sağlayan hizmetin yüceliği çok daha aşkındır.

10 Çünkü eskiden yüceltilmiş olanın, şimdi yücelikte aşkın olana göre yüceliği yoktur.

11 Geçici olan, yücelik içinde geldiyse, kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür.

12 Böyle bir ümide sahip olduğumuz için büyük cesaretle konuşabiliriz.

13 Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü ısrail oğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz.

14 ısrail oğullarının zihinleri körleşmişti. Bugün bile eski antlaşmayı okudukları zaman zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe yalnız Mesih aracılığıyla kalkar.

15 Ne var ki bugün bile, Musa'nın yazıları okundukça bir peçe yüreklerini örtüyor.

16 Oysa ne zaman birisi Rab'be dönerse, o peçe kaldırılır.

17 Rab Ruh'tur ve Rab'bin Ruhu neredeyse orada özgürlük vardır.

18 Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab'bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor.

Yeni Antlaşma'nın Hizmetkârı

Sahte öğretmenler tavsiye mektuplarıyla dolaşıyorlardı. Pavlus ise Korint'teki imanlı-la­rın değişmiş yaşantılarını örnek göstererek kendini tavsiye ediyordu. Pavlus burada, Yeni Antlaşma'nın elçiliği ile Eski Antlaşma'daki Musa'nın hizmetini karşılaştırarak, elçiliğin daha üstün olduğunu kanıtlıyor.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

6. ayet: Tanrı, Pavlus'u Yeni Antlaşma'nın hizmetkârı olması için yeterli kıldı. Biz de Yeni Antlaşma'nın hizmetkârlarıyız. Yeni Antlaşma'nın hizmetkârı, yaptığı işin başarısıyla (Yazılı Yasa) değil, yalnızca Ruh'un etkinliğiyle Tanrı'ya hizmet eder. Acaba hâlâ içimde Yahudiler gibi, kendi çabalarıma dayanarak Tanrı'ya hizmet etme düşüncesi var mı? Kutsal Ruh'a dayanarak hizmet etmeliyim.

17, 18. ayetler: Rab'bin Ruhu'yla yönetilenler gerçek özgürlüğe sahip olurlar. Onlar Tanrı'yla gerçek bir ilişki içinde olup, Rab'bin kutsallığına benzemeye başladıklarında, görkemli Tanrı'yı daha derin anlayan bir yaşam sürdüreceklerdir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

7-11. ayetler: Pavlus Eski ve Yeni Antlaşma'yı karşılaştırarak, kendisine verilmiş olan elçiliğin, Musa'ya verilen görevden yüce olduğunu anlatıyor. Geçmişteki hizmet, taş levhaya kazılan Yasa'ya bugün ki hizmet ise Ruh'a dayalıdır. Yasa, insanı suçlu çıkarır. Ama Yeni Antlaşma aklar. Yasa değerli ve yücedir, ama Ruh'un hizmeti çok daha yüce ve sonsuzdur.

12-16. ayetler: Eski Antlaşma Mesih aracılığıyla tamamlandı ve O'nun sayesinde Müjde'yi doğru bir şekilde anlayabiliriz. Mesih'in Yeni Antlaşma'sı olan Müjde'yi reddederek yasaya bağlı kalmayı tercih edersek, gerçek kurtuluşu kavrayamayız. Kutsal Ruh'un yönlendirmesine izin vermeyerek eylemlere önem verirsek, yüreğimiz peçeyle örtülecektir. Çevremizde inatçılığı nedeniyle Müjde'nin parlaklığını reddeden var mı? Varsa, Rab'be gelebilmesi için yardım etmeliyim.

Dua: Rabbim, Yeni Antlaşma'nın yüceliğini bana göster ki, Mesih'e benzer olmak üzere değiştirilmeyi isteyeyim.

 
Mujde.org