Pavlus'un Rab'bin Elçiliği Hakkındaki Savunması

2.Korintliler 2:12-3:5

Yeni antlaşmanın elçileri

12>13 Mesih'in müjdesini yaymak amacıyla Troas'a geldiğimde Rab'bin işi için bana bir kapı açıldığı halde, kardeşim Titus'u orada bulamadığım için ruhum huzur içinde değildi. Bu nedenle oradakilere veda ederek Makedonya'ya gittim.

14 Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, O'nu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan Tanrı'ya şükürler olsun!

15 Çünkü biz, hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz.

16 Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusuyuz, kurtulanlar için yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böyle bir işe kim yeterlidir?

17 Biz birçokları gibi, Tanrı sözünü ticaret aracı yapanlar değiliz. Tanrı'dan gönderilen ve Mesih'e ait olan kişiler olarak Tanrı'nın önünde içtenlikle konuşuyoruz.

1 Kendimizi yine tavsiye etmeye mi başlıyoruz? Yahut bazıları gibi size ya da sizden tavsiye mektuplarına mı ihtiyacımız var?

2 Bütün insanlarca bilinen ve okunan, yüreklerimizde yazılı olan mektubumuz sizsiniz.

3 Hizmetimizin sonucu olup mürekkeple değil, yaşayan Tanrı'nın Ruhuyla, taş levhalara değil, insan yüreğinin levhalarına yazılmış Mesih'in mektubu olduğunuz açıktır.

4 Mesih'in sayesindeTanrı'ya böyle bir güvenimiz vardır.

5 Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum; bizi yeterli kılan Tanrı'dır.

Pavlus'un Rab'bin Elçiliği Hakkındaki Savunması

“Rab'bin elçisi” olma konumunu savunurken Pavlus, Korintliler'i neden ziyaret edemediğini detaylı olarak açıklayarak, kendisine verilen elçilik görevi hakkında şüphesi olanlara, elçiliğini kanıtlayan üç unsuru (Müjde'nin saflığı, yaşayan tanıklar olan Korintliler, Tanrı'ya duyduğu güven) anlatarak kendini savunuyor.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

14. ayet: Tanrı, Mesih'te bize zafer kazandırır ve bizi Müjde'nin yayılması için kullanır (Mesih'i tanımanın güzel kokusunu dağıtmak). Bugünlerde hangi konuda zafer kazandım? şu an kendimle övünüyor muyum? Her şeyi Rab yaptı. Rab'be ızzet ve şükran sunmalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

12, 13. ayetler: Rab'bin kilisesinin dimdik durması müjdeleme kadar önemlidir. Korint'teki kiliseyi bina etmek için emek veren Pavlus'un gayreti nasıl gösteriliyor? Ben de Pavlus gibi Tanrı'nın kilisesine zarar veren sorunları gayretle çözmeye çalışıyor muyum?

14-16. ayetler: Yalnız elçiler değil, bütün imanlılar Rab'bin Müjdesi'ni yaymak için görevlendirilmiştir. Yaydığımız Müjde'nin kokusu hem yaşam hem de ölüm getirecek kadar ciddi bir konudur. Ben bu görevi nasıl yerine getiriyorum?

17. ayet: Pavlus'a karşı çıkanlar, Korint'teki kilisede Tanrı'nın sözünü karıştırdı, ama Pavlus yalnız Rab'den aldıklarını yaydı. Müjde'yi satar gibi ya da insan sözlerini katarak yaymaya çalışanlara dikkat etmemiz gerekir. Müjde'yi Pavlus'un yaydığı şekilde mi yayıyorum?

3:1- 3. ayetler: Korint'teki imanlılar, Pavlus için “yaşayan tavsiye”dir. Pavlus'un elçiliği sonucunda Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla tamamen değişen hayatlar gerçek bir tavsiye mektubudur. Beni de tavsiye edebilecek tavsiye mektuplarım var mı? Bunlar akademik kariyerim mi, çeşitli sertifikalarım mı, iyi ilişkilerim mi, yoksa Kutsal Kitap hakkındaki bilgim mi? Ya da müjdeciliğim sonucu Tanrı'nın Ruhu aracılı- ğıyla değiştirilen hayatlar mı? Bende de Pavlus'unki gibi bir tavsiye mektubu var mı?

Dua: Tanrım, Müjde'yi seni hâlâ tanımayanlara yayan Mesih'in kokusu olmamı sağla.

 
Mujde.org