Korinte Gidilememe Nedeni

2.Korintliler 1:23-2:11

23 Tanrı'yı tanık tutarım ki, Korint'e tekrar gelmeyişimin nedeni sizi esirgemekti.

24 Bu, imanınıza egemen olduğumuzdan değildir. Sevinmeniz için sizinle birlikte çalışıyoruz. Çünkü imanda dimdik duruyorsunuz.

1 Size tekrar keder dolu bir ziyaret yapmamaya karar verdim.

2 Çünkü sizi kederlendirirsem, keder verdiğim sizlerden başka beni kim sevindirecek?

3 Bunu aynen böyle yazdım ki, geldiğimde beni sevindirmesi gerekenler beni kederlendirmesin. Sevincimin hepinizin sevinci olduğuna dair hepinize güvenim vardır.

4 Kederlenesiniz diye değil, size beslediğim derin sevgiyi anlayasınız diye büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla gözyaşları içinde size yazdım.

Suçluyu bağışlamak

5 Eğer bir kişi bir diğerini kederlendirdiyse, beni değil, abartmadan söyleyeyim, bir dereceye kadar hepinizi kederlendirmiş olur.

6 Böyle birine çoğunluğun verdiği o ceza yeter.

7 Aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz.

8 Bunun için ona duyduğunuz sevgiyi yenilemenizi rica ederim.

9 Sizi sınamak ve her durumda söz dinleyenler olup olmadığınızı anlamak için yazdım size.

10 Kimi bağışlarsanız, ben de onu bağışlarım. Eğer bir şeyi bağışladımsa, bunu sizin için Mesih'in önünde bağışladım.

11 Öyle ki, şeytan'ın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz.

Korint’e Gidilememe Nedeni

Bu bölümde Pavlus, ziyaret planından vazgeçmesinin nedenini anlatıyor. Korintliler’le görüşmekten büyük bir sevinç duyacağına emin olmasına rağmen, kendisi hakkında kötü konuşanlarla beraber olmanın her iki tarafa da acı çektireceğini düşündüğü için, bu kez onları görmemeye karar vermiş olması olasıdır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

23, 24. ayetler: Pavlus’un verdiği karar aslında Korintliler’i esirgemek içindi. Onlara olan sevgisinden dolayı bu ziyareti iptal etmek zorunda kalmıştı. Bir elçinin görevi, imana egemen olmak değil, Müjde’ye yardımcı olmaktır. Pavlus’un ziyareti, onların imanlarına karışmasıyla sonuçlanabilirdi. Ben de çevremdeki kişilerin imanlarına egemen olmaya çalışıyor muyum? Bazen yalnızca sevgiyle incelemek daha iyi bir yöntem olabilir.

2:3, 4. ayetler: Kilisemizde, kardeşler arasındaki sevindirici bir konuya hep beraber sevinmeli, doğru yoldan sapıldığı durumlarda ise birbirimize kederle ihtarda bulunup gerçek sevgiyi paylaşmalıyız. Pavlus gözyaşları içinde bir mektup yazarak (kayıp olan, Korinliler’e gönderilen 3. mektup), topluluğun sorunlarını çözmeye çalıştı. Ben de kardeşlerime böyle bir sevgi duyuyor muyum? Yüz yüze görüşecek durumda değilseniz, Pavlus gibi gözyaşı dökerek bir mektup yazmaya ne dersiniz?

2:5-8. ayetler: Pavlus, 3. mektubunda kiliseyi korumak için, doğru yoldan sapanların cezalandırılmasını istemiş olabilir. Bu ayetlerde, Korint’teki kardeşler ona itaat ederek gereken cezayı uygulayınca, bu kez de cezalandırılanların aşırı kedere boğulmamaları için, onların bağışlanmalarını rica ettiği görülüyor. Tanrı’nın topluluklarında uygulanan uyarı cezaları ve bağışlamalar her zaman dengede olmalıdır. Topluluğumuz da cezalandırma ve bağışlanma konularına önem vererek, gerekli dengeyi kurmaya çalışılıyor mu?

2:9, 10. ayetler: Bağışlamak karşılıklı rahatlamak değildir. Topluluğun gerçek bağışlaması, kiliseyi bina etmek için Mesih’in egemenliğine itaat etmekle mümkün olur. Kiminle barışmam gerekiyor? Onu bağışlayarak kiliseyi bina etmeli ve Rab’be itaat ettiğimi kanıtlamalıyım.

2:11. ayet: şeytan imanlıları düşürmeye çalışarak, benliklerine kölelik etmelerini sağlamaya çalışır. Onun oyunlarını ayırt edebilmeli ve beni günaha yöneltmesine izin vermemeliyim.

Dua: Topluluğumda da ceza ve bağışlamalar Rab’bin isteğine göre denge içinde olsun!

 
Mujde.org