Pavlus'un Açıklaması

2.Korintliler 1:12-22

12 Dünyaya ve özellikle size karşı, insan bilgeliğiyle değil, Tanrı'nın lütfuyla, Tanrı'dan gelen kutsallık ve içtenlikle davrandığımıza vicdanımız tanıktır. Ve biz bununla övünüyoruz.

13>14 Okuyup anlayabileceğinizden başka bir şey yazmıyoruz. Bizi bir ölçüde anladığınız gibi, tümüyle de anlayacağınızı ümit ederim. Rabbimiz İsa'nın gününde bizim övüncümüz siz olacağınız gibi, sizin övüncünüz de biz olalım.

Pavlus'un geciken ziyareti

15>16 Bu güvenle, sizleri iki kez sevindirmek için önce size uğramak, sonra Makedonya'ya geçmek, Makedonya'dan yine size geri gelerek tarafınızdan Yahudiye'ye uğurlanmak niyetindeydim.

17 Bunu isterken acaba kararsız mıydım? Ya da isteklerim benlikten mi doğuyor ki, önce «evet, evet», sonra «hayır, hayır» diyeyim?

18 Tanrı'nın güvenilirliği hakkı için diyorum ki, size ilettiğimiz söz hem `evet' hem `hayır' değildir.

19 Silvanus ve Timoteyus'la birlikte size tanıttığımız Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih hem `evet' hem `hayır' değildi. O'nda yalnız `evet' vardır.

20 Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te `evet'tir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için Mesih'in aracılığıyla Tanrı'ya «Amin» diye sesleniriz.

21 Bizisizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve bizi meshetmiş olan Tanrı'dır.

22 O bizi mühürledi ve güvence olarak yüreklerimize Kutsal Ruh'u yerleştirdi.

23 Tanrı'yı tanık tutarım ki, Korint'e tekrar gelmeyişimin nedeni sizi esirgemekti.

24 Bu, imanınıza egemen olduğumuzdan değildir. Sevinmeniz için sizinle birlikte çalışıyoruz. Çünkü imanda dimdik duruyorsunuz.

Pavlus'un Açıklaması

Pavlus, birçok kez Korint topluluğunu ziyaret etmek istemişti. Ama koşullar uygun olmadığı için istediğini gerçekleştiremedi. Metinde, Pavlus ziyaret edememe nedenini ayrıntılı bir biçimde anlatmaktadır.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

21, 22. ayetler: Tanrı bizi Mesih'te pekiştirdi ve mühürledi, güvence olarak da yüreğimize Kutsal Ruh'u yerleştirerek tamamen koruyacağına söz verdi. Ben de Kutsal Ruh'un bu muhteşem korumasını günlük hayatımda bekliyor muyum? Bizi bu kadar güven dolu bir sevgiyle sevene karşı, güvenilir olmamamız mümkün değildir. Rab'be şükrederek, her zaman dürüst bir hayat sürmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

12-14. ayetler: Pavlus ziyaret plânını niçin değiştirdiğini açıklamadan önce, kendisinin Korintliler'e karşı her zaman Tanrı'dan gelen kutsallıkla ve O'nun lütfuyla içtenlikle davrandığını söyledi. Bunu, mektubun içeriğinin gerçek olduğunu vurgulamak için söylemiş olmalı. Beni yanlış anlayanlara, dürüst bir şekilde kendimi açıklamaya çalışıyor muyum? Yoksa yalnızca o andan kendimi kurtarabilmek için, sahte bir tutum mu sergiliyorum?

15-17. ayetler: Pavlus Korint'teki topluluğu ziyaret plânını özel bir durumdan dolayı yerine getiremedi. Ama Korintliler onun gelmeye niyetli olmadığını, Pavlus'un sadece lâf olsun diye kendilerini ziyaret edeceğini söylediğine inanıyor­lardı. Bu yüzden Pavlus, o plânın çok dikkatli yapıldığını, buna rağmen yine de bir engel çıktığını açıkladı. Aramızda yanlış anlamalar olabilir. Böyle durumlarda karşılıklı açıklama yapılması zorunludur. Başkalarına açıklamam gereken bir konu var mı?

18-20. ayetler: Pavlus haklı olduğunu kanıtlamak için Tanrı'ya ve O'nun vaadinin güvenilirliğine dayandı. Tanrı, Tanrı'nın oğlu ve O'nun vaadi güvenilirdir. Tan- rı'nın bütün vaatleri Mesih için de güvenli bir şekilde yerine geldiği gibi, müjdeleme yapan Pavlus, Korintliler'den kendisinin de güvenilir biri olduğuna inanmalarını rica ediyor. Kardeşlerim için yapacağım işi, engeller karşısında yapamadığım durumlar oldu mu? Pavlus'un kendisi hakkında söylediklerini, ben de kendim hakkında söyleyebilir miyim?

Dua: Rab, öncelikle başkalarının iyiliğini düşünmemi sağla.

 
Mujde.org