Sıkıntıdayken Tadılan Teselli

2.Korintliler 1:1-11

1 Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteyus'tan, Ahaya'nın her tarafındaki tüm kutsallarla Korint'te bulunan Tanrı'nın topluluğuna selam!

2 Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.

Teselli kaynağı Tanrı

3 Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli Baba'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun!

4 Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor.

5 Çünkü Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak, Mesih'in sayesinde büyük teselli de buluyoruz.

6 Eğer sıkıntı çekiyorsak, bu sizin teselliniz ve kurtuluşunuz içindir. Eğer teselli buluyorsak bu, bizim çektiğimiz acıların aynısına dayanmanızda etkin olan bir teselli bulmanız içindir.

7 Sizin için beslediğimiz ümit kesindir. Çünkü acılarımıza olduğu gibi, tesellimize de ortak olduğunuzu biliriz.

8 Kardeşlerim, Asya ilinde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Dayanabileceğimizden çok daha ağır bir yük altındaydık. Öyle ki, yaşamaktan bile ümidimizi kesmiştik.

9 ıçimizden, ölüme mahkûm olduğumuzu hissettik. Ama bu, kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenmemiz için oldu.

10>11 Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı ve daha da kurtaracaktır. Ümidimizi O'na bağladık. Siz de dualarınızla bize yardım ettikçe, Tanrı bizi tekrar kurtaracak. Birçok kişinin duaları sonucu bize sağlanan lütuftan ötürü birçoklarının ağzından bizim için şükranlar sunulacaktır.

Sıkıntıdayken Tadılan Teselli

Pavlus, çektiği çok şiddetli bir sıkıntıdan hemen sonra Korintliler'e bu mektubu yazdı. Diğer mektuplarına genelde kilisenin iman durumunu hatırlayarak başlarken, bu mektu ba Tanrı'yı yücelterek başladığı dikkat çekmektedir.  

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

3, 4. ayetler: Her türlü tesellinin ve merhametin kaynağı Tanrı'dır. şu anda ne tür bir sıkıntı içindeyim? Neyle teselli edilmek isterim? Yalnızca Rab'de teselli bulmalıyız. Herhangi bir sıkıntıda, bizi mükemmel bir şekilde teselli etme gücü olan O'dur.

8, 9. ayetler: Tanrı bazen dayanmamız çok zor olan sıkıntılar da verebilir. Bu, Mesih'in ölümünü ve dirilişini hayatımda tadarak, yalnızca Tanrı'ya güvenen bir yaşam sürmemi istemesi nedeniyledir. Sıkıntı içinde miyim? Mesih'in çarmıhını ve dirilişini ruhsal olarak yaşamalı ve yalnızca Tanrı'ya güvenmeyi öğrenmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Korint topluluğunun eleştirilmesi gereken hataları vardı; ama Pavlus onları, “Tanrı'nın kilisesi,” ya da “kutsallar” diyerek selamlıyor. Bugün, zayıf olan kardeşlerimi telefon, mektup ya da epostayla selamlamalıyım.

5. ayet: Sıkıntı, imanlılar için, Mesih'in çektiği acılara katlanmak anlamına gelir. Dolayısıyla, Mesih için sıkıntı çekenler, O'nun vereceği teselliyi de aynı şekilde alacaklardır.

6, 7. ayetler: Tanrı'nın sıkıntı çekmemize ve sonra teselli bulmamıza izin vermesi, aslında sıkıntıda olan kişileri teselli etmemizi sağlamak içindir. şu an çektiğim sıkıntının dayanılmaz olduğunu düşünerek aşırı üzüntü duyuyor muyum? Sıkıntıya iman gücüyle dayanırsak, aynı durumda olan kardeşlere de yardım etmiş olacağız. Bugün kimi teselli etmeliyim?

11. ayet: ınanlılar topluluğu, sıkıntılı zamanlarını yardımlaşmayla aşarlar. Müjdeleme için sıkıntı çeken kilise önderleri veya kardeşler varsa, dua ederek onların sıkıntısına katılabiliriz. Topluluğumda dua ederek yardımcı olacağım kişiler var mı?

Dua: Rabbim, dayanılmaz bir sıkıntı içinde olduğumda bile, sana güvenebilecek bir imana sahip olmak istiyorum!

 
Mujde.org