Boş Bir Yaşam

Mezmur 39:1-13

Müzik şefi Yedutun için - Davut'un mezmuru

1 Karar verdim: "Adımlarıma dikkat edeceğim,

Dilimi günahtan sakınacağım;

Karşımda kötü biri oldukça,

Ağzıma gem vuracağım."

2 Dilimi tutup sustum,

Hep kaçındım konuşmaktan, yararı olsa bile.

Acım alevlendi,

3 Yüreğim tutuştu içimde,

Ateş aldı derin derin düşünürken,

şu sözler döküldü dilimden:

4 "Bildir bana, ya RAB, sonumu,

Sayılı günlerimi;

Bileyim ömrümün ne kİsa olduğunu!

5 Yalnız bir karış ömür verdin bana,

Hiç kalır hayatım senin önünde.

Her insan bir soluktur sadece,

En güçlü çağında bile. Sela

6 Bir gölge gibi dolaşır insan,

Boş yere çırpınır,

Mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden.

7 Ne bekleyebilirim şimdi, ya Rab?

Umudum sende.

8 Kurtar beni bütün isyanlarımdan,

Aptalların hakaretine izin verme.

9 Sustum, açmayacağım ağzımı;

Çünkü sensin bunu yapan.

10 Uzaklaştır üzerimden yumruklarını,

Tokadının altında mahvoldum.

11 Sen insanı suçundan ötürü

Azarlayarak yola getirirsin,

Güve gibi tüketirsin sevdiği şeyleri.

Her insan bir soluktur sadece. Sela

12 Duamı işit, ya RAB,

Kulak ver yakarışıma,

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma!

Çünkü ben bir garibim senin yanında,

Bir yabancı, atalarım gibi.

13 Uzaklaştır üzerimden bakışlarını,

Göçüp yok olmadan mutlu olayım!

Boş Bir Yaşam

38.Mezmur’un ardından, bu Mezmur’da, sıkıntı dolu duygulardan kaçıp, sessizlik (38:13-14) içinde kalmanın boş bir yaşam olduğunu Tanrı’ya itiraf ederek, bağışlanma isteğiyle yalvaran kişinin duasıdır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

9, 10. ayetler: Tanrı bizi günahlarımızdan dolayı cezalandırır. Yanlışlığı görmezden gelmek, gerçek bir sevgi değildir. Tanrı bizleri eğiterek doğru yola ulaştırır.

11. ayet: Rab bizi cezalandırırken, sevdiğimiz şeyleri tüketerek kendimize gelmemizi ve açgözlülüğü bırakmamızı sağlar. Esirgediğim şeylerden ötürü, kötülüğe sürüklendiğimin farkına varıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Davut, insanlara karşı günah işlememek için ağzına gem vurarak, yararlı olsa bile konuşmaktan kaçındı. Bu ona ne kadar zor gelse de sabırla dayandı. Dilimizi günahtan sakınalım.

3. ayet: Davut insanlarla konuşmaktan kaçındı, ama yüreğindekileri Tanrı’ya açtı. ınsanlara söyleyemediğimiz şeyleri, Tanrı’ya itiraf ederek O’ndan yardım isteyelim.

4-7. ayetler: Davut hayatın kİsa ve boş olduğunu anlamıştı ve bunu itiraf ederek Tanrı’daki umudunu korudu. Bugünlerde boş yere maddi servet biriktirme çabası içine girdim mi?

12-13. ayetler: Bağışlanmak ve iyileşmek için, gözyaşlarıyla içtenlikle dua ediyor muyum?

Dua: Rab, boş şeylerle ilgilendiğim için beni bağışla ve umudumun yalnız sende olmasını sağlayıp, bana şifa ver!

 
Mujde.org