Tanrı'nın ıyiliği - ınsanın Kötülüğü

Mezmur 36:1-12

Müzik şefi için - RAB'bin kulu Davut'un mezmuru

1 Günah fısıldar kötü insana,

Yüreğinin dibinden:

Hiç Tanrı korkusu yoktur onda.

2 Kendini öyle beğenmiş ki,

Suçunu görmez, ondan tiksinmez.

3 Ağzından kötülük ve yalan akar,

Akıllanmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmiş.

4 Yatağında bile fesat düşünür,

Olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü.

5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

ınsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

10 Sürekli göster

Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

11 Gururlunun ayağı bana varmasın,

Kötülerin eli beni kovmasın.

12 Kötülük yapanlar oracıkta düştüler,

Yıkıldılar, kalkamazlar artık.

Tanrı'nın ıyiliği ınsanın Kötülüğü

1-4. ayetler arasında, Tanrı'dan hiç korkmayan insan betimlenmektedir. 5-9. ayetlerde ise, Tanrı övülerek, O'nun karakterinden söz edilir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

5, 6. ayetler: Tanrı, sevgi dolu, sadık ve adil Olan'dır. Tanrı'nın yüceliğini, insanın diliyle uygun bir şekilde ifade etmesi mümkün değildir. Mezmur yazarı tabiata değinerek, Tanrı'nın kimliğinin bu yönünü tanıtmak amacıyla yükseklik, derinlik ve değişmezliğin özelliklerini kullanmaktadır.

7. ayet: Sınırsız Tanrı'nın sevgisi ne kadar büyük bir hazinedir!

8, 9. ayetler: Tanrı yaşam kaynağıdır. Tanrı'nın sözü aracılığıyla her gün yaşam ekmeğini alıp, Tanrı'yla ilişkimi sürdürüyor muyum? (8).

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Tanrı'dan korkuyor mu yum? Korkmuyorsam benliğimin tutkularına göre yaşıyorum demektir. Günahın hemen ortaya çıkmamasından dolayı, alışkanlık haline gelen günahla sürekli yaşıyor muyum?

3. ayet: Konuşma tarzından, bir insanın düşüncesi ve hayata bakış açısı anlaşılabilir. Sözlerim diğer insanlar tarafından nasıl anlaşılıyor?

4. ayet: Yatağıma yattığımda kötü şeyler düşündüğüm oluyor mu? Hiçbir şeyin Tanrı'dan gizli kalmayacağını anımsayalım!

Dua: 11. ayeti tekrar gözden geçirelim. Bugün kimin için dua etmeliyim.

 
Mujde.org